Toolkit ng Adbokasiya

Toolkit ng Adbokasiya

Ang adbokasiya ay ang pinakamahalagang tool na mayroon tayo bilang mga indibidwal, at bilang mga kolektibong grupo, upang turuan ang mga gumagawa ng desisyon sa paligid natin na maunawaan kung paano nakakaapekto ang kanilang mga patakaran sa ating buhay. 

Bibigyan ka ng toolkit ng adbokasiya na ito ng kumpiyansa na magsulong nang higit pa sa iyong kasalukuyang impluwensya, upang maunawaan ang iba't ibang anyo ng adbokasiya at itaas ang iyong boses upang marinig – anuman ang iyong itinataguyod.

Sa SCWIST, ang aming pangunahing layunin sa adbokasiya ay upang maabot ang katarungan para sa mga kababaihan at mga batang babae na naghahangad ng mga karera sa STEM - at upang lumikha ng isang pangmatagalang, positibong epekto para sa mga kababaihan at lahat ng mga pangkat na naghahanap ng katarungan. Bilang bahagi ng aming adbokasiya sa pagpapalakas ng mga kababaihan, nakatuon kami sa pagtugon sa mga hamon na kinakaharap ng kababaihan sa STEM at pagtataguyod ng mga patakaran at pinakamahuhusay na kagawian na sumusuporta sa kanilang tagumpay. Para sa impormasyon tungkol sa mga isyung kinakaharap ng kababaihan sa STEM; at mga patakaran at pinakamahusay na kagawian na maaari mong isulong, mangyaring bisitahin ang STEM Diversity Champions Toolkit.

Upang matutunan kung PAANO impluwensiyahan at isulong ang pagbabago – mangyaring ipagpatuloy ang pagbabasa sa ibaba or i-download ang Advocacy Toolkit bilang isang eBook.


Sa itaas