Ang SCWIST ay naging isang malakas na tagataguyod at makapangyarihang kampeon para sa mga kababaihan at batang babae sa STEM (Science, Technology, Engineering at Math) mula pa noong 1981. Kabilang sa mga pangunahing layunin at pagkilos sa adbokasiya ang:

  • Upang lumikha ng kamalayan sa publiko ng mga pagkakataon para sa mga kababaihan at batang babae sa STEM 
  • Upang maisulong ang mga positibong mensahe tungkol sa mga nagawa ng kababaihan at mga kontribusyon sa pagbabago at kaunlaran ng ekonomiya
  • Upang magbigay ng mga mapagkukunan upang maimpluwensyahan ang patakaran ng publiko at tagapagtaguyod para sa nababaluktot na mga patakaran sa lugar ng trabaho na magsusulong ng pagkakaiba-iba ng kasarian

Ilang beses na inanyayahan ang SCWIST sa Canada ng House of Commons Standing Committee ng Gobyerno ng Pamahalaang Canada sa Katayuan ng Babae (SWC) upang magbigay ng dalubhasa patotoo sa:

Ang Koponan ng Pamumuno ng SCWIST ay direktang nakikipag-ugnay sa mga pinuno ng gobyerno upang magtaguyod para sa STEM at pagkakapantay-pantay ng kasarian:

Bilang bahagi ng gawaing pangtataguyod nito, ang SCWIST ay nag-aambag sa posisyon ng G7 ng Canada sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at kung paano itaguyod ang higit na pakikipag-ugnay sa STEM:

Bilang bahagi ng Proyekto ng SCALE, Ang SCWIST ay bumuo ng pakikipagtulungan sa STEM Industry, Academia, Gender Equality at mga pandaigdigang organisasyon upang sama-sama na magtaguyod para sa may kaalamang, patakaran na hinihimok ng data upang makamit ang pagkakapantay-pantay, pagkakaiba-iba at pagsasama. Kung interesado kang makipagtulungan upang isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa STEM, mangyaring makipag-ugnay sa manager ng proyekto ng SCALE na si Cheryl Kristiansen sa [protektado ng email]

Noong 2019, nakipagtulungan ang SCWIST sa mga kasosyo sa lokal na komunidad upang magdaos ng "Lahat ng Kandidato" na debate sa pederal sa Victoria, Vancouver, Ottawa at Montreal. Ang mga katanungan sa debate ay nakatuon sa tatlong pangunahing mga paksa kabilang ang: pagkakapantay-pantay ng kasarian, patakaran na nauugnay sa STEM, at ang kahalagahan ng patakaran sa pananaliksik at batay sa ebidensya.  Magbasa Pa

Ang SCWIST ay isang kampeon ng pagkakaiba-iba para sa mga kababaihan sa STEM sa pamamagitan ng iba't-ibang mga pagkakapantay sa pagkakapantay-pantay ng kasarian kabilang ang WEBAlliance, Kami Para sa Taunang Kumperensya, Paglikha ng Koneksyon, CCWESTT (Canadian Coalition for Women in Engineering, Science, Trades and Technology), Gender Equality Network Canada ( GENC), Women Deliver 2019 Conference and Women Deliver Advocacy Academy.

Toolkit ng Adbokasiya STEM Diversity Champions Toolkit