Ang SCWIST ay naging isang malakas na tagapagtaguyod at makapangyarihang kampeon para sa mga kababaihan at babae sa STEM mula noong 1981. Kabilang sa mga pangunahing layunin at aksyon ng adbokasiya ang:

  • Upang lumikha ng kamalayan sa publiko ng mga pagkakataon para sa mga kababaihan at batang babae sa STEM 
  • Upang maisulong ang mga positibong mensahe tungkol sa mga nagawa ng kababaihan at mga kontribusyon sa pagbabago at kaunlaran ng ekonomiya
  • Upang magbigay ng mga mapagkukunan upang maimpluwensyahan ang patakaran ng publiko at tagapagtaguyod para sa nababaluktot na mga patakaran sa lugar ng trabaho na magsusulong ng pagkakaiba-iba ng kasarian

Ilang beses na inanyayahan ang SCWIST sa Canada ng House of Commons Standing Committee ng Gobyerno ng Pamahalaang Canada sa Katayuan ng Babae (SWC) upang magbigay ng dalubhasa patotoo sa:

Ang Koponan ng Pamumuno ng SCWIST ay direktang nakikipag-ugnay sa mga pinuno ng gobyerno upang magtaguyod para sa STEM at pagkakapantay-pantay ng kasarian:

Bilang bahagi ng gawaing pangtataguyod nito, ang SCWIST ay nag-aambag sa posisyon ng G7 ng Canada sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at kung paano itaguyod ang higit na pakikipag-ugnay sa STEM:

Bilang bahagi ng Proyekto ng SCALE, bubuo ang SCWIST ng mga collaborative na pakikipagtulungan sa STEM Industry, Academia, Gender Equality at Global na organisasyon upang sama-samang isulong ang kaalaman, batay sa data na patakaran upang makamit ang equity, pagkakaiba-iba at pagsasama. Kung interesado kang makipagtulungan upang isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa STEM, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Tagapamahala ng proyekto ng SCALE.

Noong 2019, nakipagtulungan ang SCWIST sa mga kasosyo sa lokal na komunidad upang magdaos ng "Lahat ng Kandidato" na debate sa pederal sa Victoria, Vancouver, Ottawa at Montreal. Ang mga katanungan sa debate ay nakatuon sa tatlong pangunahing mga paksa kabilang ang: pagkakapantay-pantay ng kasarian, patakaran na nauugnay sa STEM, at ang kahalagahan ng patakaran sa pananaliksik at batay sa ebidensya.  Magbasa nang higit pa.

Ang SCWIST ay isang kampeon ng pagkakaiba-iba para sa mga kababaihan sa STEM sa pamamagitan ng iba't-ibang mga pagkakapantay sa pagkakapantay-pantay ng kasarian kabilang ang WEBAlliance, Kami Para sa Taunang Kumperensya, Paglikha ng Koneksyon, CCWESTT (Canadian Coalition for Women in Engineering, Science, Trades and Technology), Gender Equality Network Canada ( GENC), Women Deliver 2019 Conference and Women Deliver Advocacy Academy.


Sa itaas