STEM Stream

Tungkol sa Programa

Ang pilot program ng STEM Streams ay isang LIBRE at naa-access na pagkakataon para sa mga kababaihan* na interesado sa paghabol/pagsulong ng mga karera sa STEM (Science, Technology, Engineering, at Mathematics).

*Tinatanggap ng STEM Streams ang mga kababaihan – cisgender at transgender – pati na rin ang mga genderqueer na tao na kumportable sa mga espasyong nakatutok at hinihimok ng mga karanasan ng kababaihan.

Sino ito para sa?

Ang program na ito ay para sa iyo kung:

 1. Tukuyin bilang isang babae o taong may pagkakaiba sa kasarian na kumportable sa mga espasyong nakatuon sa at hinihimok ng mga karanasan ng kababaihan
 2. Mula sa isa sa mga grupong ito na kulang sa serbisyo:
  • pinag-lahi
  • Taal na taga
  • 2SLGBTQ+
  • pamumuhay na may mga kapansanan
  • pagkakaroon ng matagal na detatsment mula sa lakas paggawa
 3. Magkaroon ng interes sa pagsulong ng karera sa STEM
 4. 18 taong gulang o mas matanda
 5. Ay isang Canadian Citizen/Permanent Resident.

Ano ang Inalok namin

8 virtual na buong araw na kurso

Pre-employment at pagsasanay sa mga kasanayan sa karera) na iniayon para sa mga kababaihan sa STEM

 1. I-market ang iyong mga kasanayan (mga resume at cover letter)
 2. Itaas ang iyong presensya online: (networking at social media)
 3. Mga kasanayan sa pitch ng elevator at pakikipanayam
 4. Tunay na mga kasanayan sa networking
 5. Pag-akyat sa hagdan ng karera
 6. Pagpaplano ng karera at paglipat (mga kasanayan sa pagbuo ng relasyon, kung paano makahanap ng mga tagapayo, kamalayan sa sarili at paghahanap ng iyong layunin)
 7. Mga kasanayan sa digital (hal. Web3 Blockchain na teknolohiya)
 8. Pag-navigate sa kultura sa lugar ng trabaho (pagsusulong sa sarili, pag-alam sa iyong mga karapatan at responsibilidad sa lugar ng trabaho)

1-on-1 na suporta sa karera

Upang makakuha ng mentorship, internship, at mga oportunidad sa trabaho

Libreng 1 taong SCWIST membership

 • Mga kaganapan sa SCWIST (hal. Networking, workshop, speaker, career fair)
 • Peer na komunidad ng mga kababaihan sa STEM
 • Mga pagkakataon sa pamumuno (ibig sabihin, paglahok sa mga komite)

SCWIST E-Mentorship

"Gawing posible” Programa ng SCWIST

Mga personalized na serbisyo ng suporta

 • Kompensasyon/subsidy para sa:
  • natanggal ang oras sa trabaho
  • pangangalaga sa bata/nakadepende
  • transportasyon upang ma-access ang programa
 • Isang tech accessibility fund para sa mga tablet, Internet, adaptive tech, atbp.
  • Trabaho ng personal na suporta
  • Pang-emerhensiyang suportang pinansyal (hal. para sa tirahan, pagkain)
  • pagsasalin sa Wikang Pranses

Inaasahang Pangako sa Oras

Ang mga workshop ay inaalok linggu-linggo, kaya kung kukuha ka ng isa bawat linggo, aabutin ka ng humigit-kumulang 2 buwan upang makumpleto ang mga kurso. Gayunpaman, maaari kang tumagal ng hanggang Agosto 2023 upang makumpleto ang mga ito, at hindi mo kailangang kumuha ng mga kurso nang magkakasunod.

Ang bawat paksa ng kurso ay inaalok dalawang beses sa isang linggo na may mga pahinga at tanghalian: 

 • Miyerkules mula 6am-12pm PST/8am-2pm CST/9am-3pm EST
 • Huwebes mula 9am-3pm PST/11am-5pm CST/12-5pm EST

Magkapareho ang mga ito, ngunit inaalok sa iba't ibang araw ng linggo para sa accessibility.

Paano ako magsa-sign up?

Mangyaring punan ang isang Form ng Pagpapakita ng Interes kung interesado kang magparehistro. Tumatanggap kami ng mga kalahok nang paikot-ikot. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o kailangan ng suporta sa pagsagot sa form, mangyaring mag-email sa: [protektado ng email]

FAQs

Ang programa ay ihahatid sa hybrid na format. Ang lahat ng mga workshop ay halos ihahatid at kung gugustuhin, ang mga kalahok ay magkakaroon ng mga pagkakataong magtipon nang personal upang dumalo sa mga workshop bilang isang grupo (sa ilang mga pangunahing lungsod lamang). Ang ilang mga wrap-around na serbisyo at suporta ay ganap na ihahatid online, ang iba ay ganap na personal.

Nag-aalok kami ng maraming serbisyong wrap-around upang matulungan kang ma-access ang aming programa at makamit ang iyong mga layunin sa karera, kabilang ang bayad na pangangalaga sa bata, transportasyon, at isang may bayad na araw na walang trabaho. Mangyaring ipaalam sa amin sa Form ng Pagpapakita ng Interes kung kailangan mo ng anumang suporta.

Ang pilot project ng STEM Streams ay pinondohan ng Gobyerno ng Canada.


Sa itaas