Nag-aalok ang SCWIST ng maraming mga scholarship para sa mga batang babae at kababaihan upang madagdagan ang kanilang pag-access sa mga oportunidad sa edukasyon. Bahagi ito ng aming pangitain na alisin ang mga hadlang, i-unlock ang potensyal at lumikha ng mga landas sa tagumpay sa STEM.

Scholarship sa Digital Literacy

Kinikilala ang mga hamon sa pananalapi na kinakaharap ng mga kababaihan dahil sa COVID-19 pandemya, nakikipagtalo ang SCWIST Mga Lighthouse Labs upang mag-alok ng mga iskolarsip para sa mga kurso sa pag-aaral ng teknolohiya at pagsusulit. Ang mga scholarship na ito ay nagpapalawak ng suporta sa pananalapi ng SCWIST sa mga kababaihan upang mai-upgrade ang kanilang mga kasanayan para sa pagsasama sa tech na industriya ng Canada.

Ang Debby Gervin Memorial Entrance Award, BCIT

Isang iskolar na SCWIST na iginawad taun-taon at may kasamang isang taong pagiging kasapi sa SCWIST. Isang cash award na magagamit sa isang babaeng aplikante na pumapasok sa isang karapat-dapat na programa ng High-Tech Performance. Ang pagpili ay batay sa akademikong katayuan sa pag-aaral sa sekondarya / post-pangalawang pag-aaral. Mga karapat-dapat na programa: Network at Security Professional, Software Systems Development, Technology Support Professional. 

Margaret Lowe Benston Memorial Scholarship, BCIT

Ang isang iskolar ng SCWIST ay iginawad taun-taon at may kasamang isang taong taong pagiging miyembro sa SCWIST. Ang isang scholarship na iginawad sa isang babaeng mag-aaral na nakumpleto ang isang taon ng kanyang dalawang-taong trade o teknolohiya na diploma na programa. Ang pangunahing pagsasaalang-alang ay ang pagkamit sa pang-akademiko; gayunpaman, ang mabibigat na timbang ay bibigyan din ng iba pang katibayan ng pangako tulad ng nauna nang karanasan sa trabaho, mga hadlang na napagtagumpayan at paglilingkod sa komunidad.  Ang mga mag-aaral ay hinirang para sa mga gantimpalang ito ng guro - walang kinakailangang aplikasyon.  

Michael Smith Scholarship, UNBC

Ang isang iskolar ng SCWIST ay iginawad taun-taon at may kasamang isang taong taong pagiging miyembro sa SCWIST. Isang scholarship na iginawad sa isang batang babae sa gitna ng kanyang programa sa Bachelor of Science. Ang mga pamantayan sa pagpili ay may kasamang akademikong nakamit, hangarin sa karera, at serbisyo sa komunidad. 

Scholarships ng Kabataan sa Paglahok sa Kabataan

Panlabas na Scholarship

Lahat ng Scholarships ng Canada Mga Scholarship ng Estudyante ng Aboriginal