Mga Scholarship ng SCWIST

Nag-aalok ang SCWIST ng maraming mga scholarship sa mga kababaihan sa STEM. Upang mag-aplay para sa mga parangal na SCWIST, dapat kang mag-apply sa pamamagitan ng kani-kanilang institusyon.

Ang Debby Gervin Memorial Entrance Award, BCIT

Isang iskolar ng SCWIST na iginawad taun-taon at may kasamang isang taong taong pagiging miyembro sa SCWIST. Ang isang cash award na magagamit sa isang babaeng aplikante na pumapasok sa isang karapat-dapat na programa ng High-Tech Performance. Ang pagpili ay batay sa akademikong paninindigan sa sekondaryang pag-aaral / post-pangalawang pag-aaral. Mga karapat-dapat na programa: Network and Security Professional, Software Systems Development, Technology Support Professional.

Tingnan ang pamantayan sa pagiging karapat-dapat ng award.

Margret Lowe Benston Memorial Scholarship, BCIT

Ang isang iskolar ng SCWIST ay iginawad taun-taon at may kasamang isang taong taong pagiging miyembro sa SCWIST. Ang isang scholarship na iginawad sa isang babaeng mag-aaral na nakumpleto ang isang taon ng kanyang dalawang-taong trade o teknolohiya na diploma na programa. Ang pangunahing pagsasaalang-alang ay ang pagkamit sa pang-akademiko; gayunpaman, ang mabibigat na timbang ay bibigyan din ng iba pang katibayan ng pangako tulad ng nauna nang karanasan sa trabaho, mga hadlang na napagtagumpayan at paglilingkod sa komunidad. Ang mga mag-aaral ay hinirang para sa mga parangal na ito ng mga guro - hindi kinakailangan ang aplikasyon.

Michael Smith Scholarship, UNBC

Ang isang iskolar ng SCWIST ay iginawad taun-taon at may kasamang isang taong taong pagiging miyembro sa SCWIST. Isang scholarship na iginawad sa isang batang babae sa gitna ng kanyang programa sa Bachelor of Science. Ang mga pamantayan sa pagpili ay may kasamang akademikong nakamit, hangarin sa karera, at serbisyo sa komunidad.

Detalyadong Impormasyon sa Award

Scholarships ng Kabataan sa Paglahok sa Kabataan

Tingnan ang Scholarships

Panlabas na Scholarship

Lahat ng Scholarships ng Canada Mga Scholarship ng Estudyante ng Aboriginal