50-30 Hamon: Ang Iyong Pakinabang sa Pagkakaiba-iba

Ang 50-30 Hamon: Ang Iyong Pakinabang sa Pagkakaiba-iba ay isang inisyatiba sa Canada na naglalayong isulong ang pagkakaiba-iba at pagsasama sa mga lupon ng korporasyon at mga posisyon sa senior management. 

Ito ay inanunsyo ng Minister of Innovation, Science and Industry noong Disyembre 10, 2020. Ang hamon ay isang collaborative na pagsisikap sa pagitan ng Gobyerno ng Canada, mga negosyo, mga non-profit na organisasyon at mga grupong nakatuon sa pagkakaiba-iba.

Ang layunin ng 50-30 Challenge ay pataasin ang representasyon at pagsasama ng magkakaibang grupo sa loob ng mga lugar ng trabaho habang binibigyang-diin ang mga benepisyo ng pagbibigay sa lahat ng Canadian ng upuan sa mesa. Nagtatakda ito ng dalawang partikular na target para sa mga kalahok na organisasyon:

  • Pagkakapantay-pantay ng Kasarian (50%): Hinihikayat ang mga organisasyon na makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian, na tinitiyak na hindi bababa sa 50% ng mga miyembro ng lupon at mga posisyon ng senior management ay inookupahan ng mga indibidwal ng anumang kasarian.
  • Makabuluhang Kinatawan ng Mga Grupong Hindi Kinakatawan (30%): Hinihimok din ang mga organisasyon na makamit ang makabuluhang representasyon, na may hindi bababa sa 30% ng mga miyembro ng board at mga posisyon sa senior management na hawak ng mga indibidwal mula sa mga grupong kulang sa representasyon.

Kasama sa terminong "mga grupong hindi gaanong kinakatawan" ang mga indibidwal mula sa magkakaibang background, tulad ng Racialized, Black, at/o People of Color ("Visible Minorities"), Mga taong may mga kapansanan (kabilang ang invisible at episodic na kapansanan), 2SLGBTQ+ at/o kasarian at sexually diverse indibidwal, at Aboriginal at/o Indigenous Peoples (kabilang ang mga kinikilala bilang First Nation Peoples, Métis Nation, at Inuit).

Sa pamamagitan ng paghikayat sa mga kumpanya na matugunan ang mga target na ito, ang 50-30 Challenge ay naglalayon na isulong ang higit na pagkakaiba-iba at pagkakaisa sa mga posisyon sa pamumuno, pagyamanin ang higit na patas at kinatawan ng mga lugar ng trabaho sa iba't ibang sektor.


Sa itaas