Pagsuporta sa Safe STEM Workplaces

Nakipagsosyo ang WomanACT at SCWIST upang lumikha ng Safe STEM Workplaces, isang inisyatiba ng suporta at pagsasanay para sa mga kumpanya ng Canada sa loob ng mga larangan ng STEM.

Ang pag-unlock sa buong potensyal ng agham, teknolohiya, engineering at matematika (STEM) ay nangangailangan ng pagpapatibay ng mga kapaligiran na nagbibigay kapangyarihan sa bawat indibidwal na mag-ambag sa kanilang buong potensyal. Ang pagtugon sa gender-based violence (GBV) sa mga lugar ng trabaho, partikular sa mga larangan ng STEM kung saan mas mataas ang mga rate, ay maaaring makahadlang sa pag-unlad, mga resulta ng negosyo at paglago ng ekonomiya.

Nilalayon ng SCWIST at WomanAct na baguhin ang landscape na ito sa pamamagitan ng Safe STEM Workplaces initiative. Nagbalangkas kami ng mga malinaw na layunin para sa inisyatiba na ito:

  • Pahusayin ang Access sa Legal na Suporta at Mga Mapagkukunan: Pahusayin ang access sa legal na suporta at mga mapagkukunan para sa mga apektado ng GBV sa STEM at mga lugar ng trabaho sa pangangalakal sa buong Canada sa pamamagitan ng komprehensibong suporta at mga programa sa pagsasanay.
  • Pakilusin ang Kaalaman at Mga Pangangakong Kasanayan: Pakilusin ang kaalaman sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga magagandang kasanayan para sa pagpigil at pagtugon sa sekswal na panliligalig sa mga lugar ng trabahong STEM at kalakalan.

Makipagtulungan sa amin

Inaanyayahan ka naming samahan kami sa sama-samang pagsisikap na ito upang lumikha ng ligtas at napapabilang na mga lugar ng trabaho. Sama-sama, makakagawa tayo ng pangmatagalang pagbabago at makakapagbigay ng mga kapaligiran kung saan maaaring umunlad ang lahat.

Higit pa rito, batay sa mga natutunan mula sa proyekto ng SAFE STEM, ang SCWIST at WomanAct ay gumagawa ng mga tool upang ipakita ang pinakamahuhusay na kagawian para sa interbensyon at pag-iwas sa GBV. 

Samahan kami sa aming misyon na suportahan ang mga lugar ng trabaho sa Canadian STEM habang nangunguna sila sa pagpuksa sa GBV. Kumonekta sa amin sa safe-stem@scwist.ca.


Sa itaas