Pagsuporta sa Safe STEM Workplaces

Ang SCWIST at WomanACT ay nakipagsosyo sa paggawa Ligtas na STEM Workplaces sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na suporta at pagsasanay sa mga kumpanya sa loob ng mga larangan ng STEM.

Ang Pagsuporta sa Safe STEM Workplaces Ang proyekto ay magbibigay ng tulong sa mga kumpanya ng STEM sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanila upang bumuo ng mga komprehensibong patakaran, magtatag ng mga mekanismo ng pag-uulat na may kaalaman sa trauma, at lumikha ng mga paraan para sa paglutas at mga landas ng referral. Gayundin, tutulong ang proyekto sa pagbibigay ng legal na suporta at mga mapagkukunan para sa mga biktima ng sekswal na panliligalig sa loob ng industriya ng Canadian STEM.

Ipinakita ng pananaliksik na iyon isa sa apat na Ang mga Canadian ay nakaranas ng sekswal na panliligalig sa trabaho o sa isang gawain sa trabaho (Angus Reid Institute). Ang sekswal na panliligalig sa lugar ng trabaho ay maaaring negatibong makaapekto sa pagiging produktibo at motibasyon sa lugar ng trabaho, dagdagan ang stress, pati na rin dagdagan ang posibilidad ng mga empleyado na umalis sa kanilang mga trabaho. 

Makipagtulungan sa amin

Ang SCWIST at WomanACT ay tumatanggap ng mga aplikasyon mula sa mga proactive na lugar ng trabaho sa STEM na interesadong makilahok sa makabagong pilot project na ito. Makakatanggap ang mga kasosyong kumpanya ng sumusunod na suporta:

  • Tulungang pagbuo at paghahatid ng pagsasanay sa batas; mga karapatan at responsibilidad ng mga employer at empleyado; at interbensyon ng bystander;
  • Suporta sa pagbuo ng mga mekanismo ng pag-uulat tungkol sa patakaran at alam sa trauma;
  • Ang pagtaguyod ng mga paraan para sa paglutas at mga ruta ng referral upang suportahan;
  • Mga diskarte para sa pagtaas ng transparency.

Makipag-ugnay sa

Kung ang iyong samahan ay maaaring maging angkop para sa isang kasosyo sa proyektong ito, mangyaring sumangguni sa Liham ng Interes (LOI) para sa karagdagang impormasyon at isang form upang makipag-ugnay sa amin. Anumang mga katanungan ay maaaring isumite sa Ligtas na stem


Mga Kasosyo sa Proyekto

Mga Aktibidad ng Proyekto sa Pakikipagtulungan Sa

Tagapagpopondo ng Proyekto


Sa itaas