Buod ng pakikilahok ng ms infinity sa Science Expo

Mangyaring basahin ang sumusunod na nakasulat, isang maikling buod ng pakikilahok ni ms infinity sa Agham
Expo, na isinulat ni Jenny, direktor ng infinity director ng SCWIST:

Ang MS infinity ay ginugol noong Sabado, ika-5 ng Nobyembre sa Catalyst - Science Expo
kumperensya na ginanap sa gusali ng parmasyutiko sa UBC. Tumulong ang SCWIST
suportang pinansyal ang kumperensya pati na rin ang nagpatakbo ng tatlong matagumpay na pagawaan
tungkol sa Pang-agham na Proseso. Sa loob ng workshop, hinamon ang mga mag-aaral
upang matukoy ang panloob na mga gawa ng isang mahiwagang tubo. Napag-usapan nila ang mga ideya
kasama ang kanilang mga kapantay at lumikha ng mga modelo. Ang aktwal na gumagana ng tubo ay
hindi kailanman ipinahayag! Natamasa ng mga mag-aaral ang kalayaan sa paglutas ng problema at
bumuo ng kanilang sariling mga pamamaraan upang subukan ang kanilang mga modelo. Natapos ang session sa isang
talakayan tungkol sa prosesong pang-agham at kung paano bumuo ng kumpiyansa ang mga siyentipiko
sa kanilang mga ideya.