Job Board

Pebrero 16, 2023 / Ministry of Citizens' Services - Service Design Chapter Lead

Bumalik sa Mga Pag-post

Pinuno ng Kabanata ng Disenyo ng Serbisyo

Pinuno ng Kabanata ng Disenyo ng Serbisyo

Mga Detalye ng Pag-post

Job Kategorya

IT

Uri ng Posisyon

Full-Time

Level ng Career

Mid-Senior

Sektor ng STEM

Teknolohiya

Saklaw ng Salary

$80,800.00 - $114,400.02 taun-taon

Bilang ng Openings

1


Job Paglalarawan

Ministry of Citizens' Services

Nag-aalok kami ng mga flexible na kaayusan sa trabaho, kabilang ang pagkakataong magboluntaryo sa telework (na may mga kondisyon) gaya ng itinakda sa mga naaangkop na patakaran ng employer. Ang posisyon na ito ay maaaring gawin sa mga aprubadong lokasyon sa loob ng lalawigan ng BC.

Pinuno ng Kabanata ng Disenyo ng Serbisyo
$80,800.00 – $114,400.02 taun-taon

Ang Information Management Branch (IMB) ay isang magkakaibang pangkat ng mga digital na propesyonal na may hilig sa pagtutulungan ng magkakasama, pag-aaral, at paulit-ulit na pagpapabuti. Kami ang nangunguna sa paggawa ng makabago kung paano bumuo at sumuporta sa mga digital na produkto sa loob ng Ministry of Citizens' Services.

Ang Service Design Chapter Lead ay nangunguna sa serbisyo ng Design Guild ng sangay, na nakikipagtulungan nang malapit sa iba pang branch Chapter Leads at Guilds bilang suporta sa matagumpay na disenyo, paghahatid at patuloy na pamamahala ng mga digital na produkto na bumubuo sa sektor ng mga de-kalidad na serbisyo. Pinangangasiwaan din ng Chapter Lead ang mga propesyonal sa IT, nagdadala ng kaalaman at kadalubhasaan sa Human-Centered Design, at pinapahusay ang kakayahang ito sa kanilang koponan at sa loob ng Ministri.

Ang Serbisyong Pampubliko ng BC ay nakatuon sa paglikha ng magkakaibang lugar ng trabaho upang kumatawan sa populasyon na ating pinaglilingkuran at upang mas mahusay na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Isaalang-alang ang pagsali sa aming team at maging bahagi ng isang makabago, inklusibo at kapakipakinabang na lugar ng trabaho.

Ang Serbisyo sa Pagpapayo ng Katutubong Aplikante ay magagamit sa mga aplikante na nagpapakilala sa sarili bilang Katutubo (Mga Unang Bansa, katayuan o hindi katayuan, Métis, o Inuit) na naghahanap ng trabaho o nagtatrabaho na sa Serbisyong Pampubliko ng BC. Para sa gabay sa pag-aaplay at pakikipanayam, mangyaring makipag-ugnayan sa IndigenousApplicants@gov.bc.ca o 778-405-3452.

Ang mga kwalipikasyon para sa tungkuling ito ay kinabibilangan ng:
• Maaaring isaalang-alang ang degree sa computer science, computer engineering, business administration o isang disiplinang nauugnay sa pamamahala ng mga IT professional at/o kumbinasyon ng edukasyon at karanasan.
• Hindi bababa sa tatlong (3) taon ng kamakailang, nauugnay na karanasan sa:
o Pagbibigay ng pamumuno at direksyon sa/sa maliksi na mga koponan,
o Nangunguna sa patuloy na pagpapabuti ng mga pagpapatakbo ng software development sa loob ng isang Agile framework,
o Nangunguna sa mga inisyatiba upang mapahusay ang mga kasanayan at kapasidad ng mga propesyonal sa IT na nagtatrabaho sa mga maliksi na koponan, at
o Pangangasiwa at pagtuturo sa mga propesyonal sa IT.

Para sa karagdagang impormasyon, at para mag-apply online bago ang Marso 31,2023, mangyaring pumunta sa: https://bcpublicservice.hua.hrsmart.com/hr/ats/Posting/view/97199

Paano mag-apply

Deadline Application: 31/03/2023

Para sa karagdagang impormasyon, at para mag-apply online bago ang Marso 31,2023, mangyaring pumunta sa: https://bcpublicservice.hua.hrsmart.com/hr/ats/Posting/view/97199


Sa itaas