ਜੌਬ ਬੋਰਡ

ਫਰਵਰੀ 16, 2023 / ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ - ਸਰਵਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੈਪਟਰ ਲੀਡ

ਵਾਪਸ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ

ਸਰਵਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੈਪਟਰ ਲੀਡ

ਸਰਵਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੈਪਟਰ ਲੀਡ

ਵੇਰਵਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ

ਨੌਕਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

IT

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ

ਕਰੀਅਰ ਲੈਵਲ

ਮੱਧ-ਸੀਨੀਅਰ

ਸਟੇਮ ਸੈਕਟਰ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ

$80,800.00 - $114,400.02 ਸਾਲਾਨਾ

ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

1


ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਅਸੀਂ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਵਰਕ (ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਲਈ ਸਵੈਸੇਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ BC ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੈਪਟਰ ਲੀਡ
$80,800.00 – $114,400.02 ਸਾਲਾਨਾ

ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਖਾ (IMB) ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ।

ਸਰਵਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੈਪਟਰ ਲੀਡ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗਿਲਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਚੈਪਟਰ ਲੀਡਾਂ ਅਤੇ ਗਿਲਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ ਲੀਡ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

BC ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ (ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਟੇਟਸ, ਮੈਟਿਸ, ਜਾਂ ਇਨਯੂਟ) ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ IndigenousApplicants@gov.bc.ca ਜਾਂ 778-405-3452 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ (3) ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀਆ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਭਵ:
o ਚੁਸਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ/ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ,
o ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ,
o ਚੁਸਤ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਅਤੇ
o IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ 31,2023 ਮਾਰਚ, XNUMX ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: https://bcpublicservice.hua.hrsmart.com/hr/ats/Posting/view/97199

ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਤਮ: 31/03/2023

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ 31,2023 ਮਾਰਚ, XNUMX ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: https://bcpublicservice.hua.hrsmart.com/hr/ats/Posting/view/97199


ਸਿਖਰ ਤੱਕ