ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ

ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ

ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ STEM ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ 50-30 ਚੁਣੌਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ (50%) ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ (30%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀ, 2SLGBTQI+ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ, STEM ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਮਲਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ STEM ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

SCWIST ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਮਲਿਤ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ

ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ or ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ.


ਸਿਖਰ ਤੱਕ