ਸੁਰੱਖਿਅਤ STEM ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

SCWIST ਅਤੇ WomanACT ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ STEM ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ STEM ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ।

The ਸੁਰੱਖਿਅਤ STEM ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ STEM ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਸਦਮੇ-ਸੂਚਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ STEM ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ (ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ

SCWIST ਅਤੇ WomanACT ਸਰਗਰਮ STEM ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਭਾਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ:

  • ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ; ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ; ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦਖਲ;
  • ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਦਮੇ-ਸੂਚਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ;
  • ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ;
  • ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ।

ਸੰਪਰਕ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਵਜੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਵਿਆਜ ਪੱਤਰ (LOI) ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਲਈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੈਮ


ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਥੀ

ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡਰ


ਸਿਖਰ ਤੱਕ