ਸਦੱਸਤਾ ਦਾ ਉਪਹਾਰ

ਸਦੱਸਤਾ ਦਾ ਐਸ.ਸੀ.ਵਾਈ.ਐੱਸ. ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ STEM ਵਿਚ womenਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਮੌਕਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਟਾਇਰਡ ਵਿਕਲਪ, ਛੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੱਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁ-ਵਚਨਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੱਕ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਲ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਐਸਸੀਡਬਲਯੂਐਸਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ, ਐਸ.ਸੀ.ਵਾਈ.ਐੱਸ. ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੋਹਫਾ womenਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ pathੰਗ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.

ਬਰਕਰਾਰ

$150.00

ਇੱਕ ਸਦੱਸਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਯੋਗ ਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ $ 70)

ਪੇਸ਼ਾਵਰ

$80.00

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ, ਡਾਕਟੋਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਛੂਟ

$25.00

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਾਮੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲਈ ਸਦੱਸਤਾ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ (3 ਸਾਲ)

$200.00

ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੂਟ ਦੀ ਦਰ ਐਸ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਪੋਸਟ-ਡਾਕਟੋਰਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਸਮੇਤ


ਸਿਖਰ ਤੱਕ