ਜੌਬ ਬੋਰਡ

ਅਗਸਤ 28, 2023 / ਨੌਰਥਪੂਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ - ਜੂਨੀਅਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਟਰਾਡੇ

ਵਾਪਸ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ

ਜੂਨੀਅਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਟਰਾਡੇ

ਜੂਨੀਅਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਟਰਾਡੇ

ਵੇਰਵਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ

ਨੌਕਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਹੋਰ

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ

ਕਰੀਅਰ ਲੈਵਲ

ਪ੍ਰਵੇਸ ਪੱਧਰ

ਸਟੇਮ ਸੈਕਟਰ

ਹੋਰ


ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਨੌਰਥਪੂਲ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼-ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਓ ਅਤੇ ਨੌਰਥਪੂਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣੋ!

ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। (ਜੂਨੀਅਰ) ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। (ਜੂਨੀਅਰ) ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਧਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ!

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ।

ਵਪਾਰਕ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਡੇਟਾ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟਾਵਰ ਬਣਨਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੰਚਾਲਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ।

ਜੂਨੀਅਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ।

ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਘੜੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਟਰੇਡਿੰਗ ਡੈਸਕ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ (ਬੈਕਅੱਪ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੀਮ ਲਈ ਵੈੱਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੜੀ ਹੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ, ਡੇਟਾ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨੌਰਥਪੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। .

ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ:

 • ਐਮਐਸਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਡਿਗਰੀ
 • ਤਰਕਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
 • ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ
 • ਵੀਕਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ
 • ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ
 • ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਅੱਖ
 • ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
 • ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ:

 • ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਦਾ ਗਿਆਨ
 • ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਪਿਆਰ
 • ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ
 • ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੁਨਰ
 • ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ
 • ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉੱਤਮਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ
 • ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ

ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸਿਖਲਾਈ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ
 • ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ
 • ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਬੋਨਸ
 • ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ
 • ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀ
 • ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ
 • ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਤਮ: 15/12/2023

ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੋ careers@northpool.nl.


ਸਿਖਰ ਤੱਕ