ਜੌਬ ਬੋਰਡ

ਮਾਰਚ 21, 2023 / ਓਰਾਨੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਕ. - ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

ਵਾਪਸ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ

ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

ਵੇਰਵਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ

ਨੌਕਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ

ਕਰੀਅਰ ਲੈਵਲ

ਸਹਿਯੋਗੀ

ਸਟੇਮ ਸੈਕਟਰ

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ

ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

2


ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
(ਮੈਕਲੀਨ ਝੀਲ)

ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ:

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਇੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਿਡ ਲੀਚਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਕੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਘੋਲਨ ਕੱਢਣਾ, ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਜ)
• ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ
• ਸੰਖੇਪ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਕੋਪਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਓ
• ਡਿਜ਼ਾਈਨ, HAZOP, ਖਰੀਦ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
• ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਯਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
• ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ ਜੋ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
• ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੀਖਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
• ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰੋ; ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਕੋਪ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ
• ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਅਧਿਐਨ / ਸੰਕਲਪਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਐਨ / ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ
• ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ (ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੈਲੇਂਸ, PFD's, P&ID's ਅਤੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕੁੰਜੀਆਂ)
• ਸਕੋਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਚੇਂਜ (MOC) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
• ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ

ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਟਲਰਜੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ APEGS ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ
• ਸੰਚਾਲਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
• ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਮੈਟਾਲੁਰਜੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
• OSIsoft PI, PI ਵਿਜ਼ਨ, SAP ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ, ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੋਵੇਂ
• ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ:
• McClean ਝੀਲ ਸਾਈਟ
• 14 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ
• ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 11 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਫਲਾਈ ਡੇ- ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਡਦੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ

ਪਿਕ-ਅੱਪ ਪੁਆਇੰਟਸ: ਸਸਕੈਟੂਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਲਬਰਟ, ਲਾ ਰੋਂਜ, ਬਫੇਲੋ ਨਾਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਮਸੇਲ ਪੋਰਟੇਜ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ, ਸਟੋਨੀ ਰੈਪਿਡਜ਼, ਫੌਂਡ ਡੂ ਲੈਕ ਅਤੇ ਵੋਲੈਸਟਨ ਦੇ ਅਥਾਬਾਸਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਭਾਈਚਾਰੇ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਓਰਾਨੋ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਦਰਭ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਡਰੱਗ (ਮਾਰੀਜੁਆਨਾ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਓਰਾਨੋ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਔਨਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ www.orano.group/jobs/en 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ।
ਨੌਕਰੀ #: 022-235-M

ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਤਮ: 11/04/2023

https://www.orano.group/jobs/en/offer/intermediate-process-engineer_2023-12754


ਸਿਖਰ ਤੱਕ