ਜੌਬ ਬੋਰਡ

ਜਨਵਰੀ 25, 2023 / ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ - ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕਰਣ, ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.

ਵਾਪਸ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕਰਣ, ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕਰਣ, ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ

ਵੇਰਵਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ

ਨੌਕਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

IT

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ

ਕਰੀਅਰ ਲੈਵਲ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਸਟੇਮ ਸੈਕਟਰ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ


ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ - ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, GVPL ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 12 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 380,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੀਵੀਪੀਐਲ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, GVPL ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਕਾਰੀ ਜੌਹਨ ਕਾਟਨ ਡਾਨਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਥਾਨਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕਰਣ, ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ: ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ/ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IM/IT), ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ IM/IT ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸੀਈਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।

ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਮਲਟੀ-ਪਾਰਟਨਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਅੱਪਗਰੇਡ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੰਚਾਰਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਤਮ: 24/03/2023

ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ - ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕਰਣ, ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ


ਸਿਖਰ ਤੱਕ