Mga Babae sa Lupon

Bumalik sa Mga Post

Mga Babae sa Mga Mapagkukunan ng Lupon

Narito ang ilang mga mapagkukunan tungkol sa Mga Oportunidad sa Lupon at Inisyatibo upang matulungan ang higit pang mga kababaihan sa mga board:
Konseho ng Pagkakaiba-iba ng Lupon ng Canada:  http://www.boarddiversity.ca/
Institute of Corporate Director:  http://www.icd.ca/Home.aspx
Handa ng Global Board Handa (Babae sa Boards Task Force):  http://www.tiaw.org/?page=gbrw

Sa itaas