Mga Babae sa Science Podcast Series mula sa Innovation.ca

Ang serye ay nag-rewind ng orasan upang marinig mula sa mga babaeng mananaliksik na pinondohan namin sa aming pinakaunang taon ng operasyon, pabalik noong 1997. Nais naming malaman kung paano nagbago ang kanilang mga proyekto, ang kanilang mga karera at kanilang sariling mga pananaw mula noong simula ng pagsisimula ng sipa.

Mayroon din kaming isang podcast na may Verena Tunnicliffe ng UV, na siyang dating direktor ng VENUS at isang scientist ng karagatan. Pinag-uusapan niya ang hamon na maging nag-iisang babae sa dagat pabalik sa araw. Pakinggan mo siya rito: