Ipinagdiriwang ng Women and Gender Equality Canada ang Pangulo ng SCWIST na si Dr. Melanie Ratnam

Bumalik sa Mga Post

Ipinagdiriwang ang Canadian Women

Ikinararangal ng SCWIST na ipahayag na ang Pangulo ng SCWIST na si Dr. Melanie Ratnam ay itinampok sa Women and Gender Equality (WAGE) Canada's Women's History Month campaign.

Ano ang Women's History Month?

Ang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan ay isang taunang pagdiriwang ng mga kababaihan at babae mula sa ating nakaraan at kasalukuyan na nag-aambag sa isang mas mahusay, mas inklusibong Canada

Ang pagkakaroon ng nakatalagang buwang ito ay nagbibigay ng pagkakataong kilalanin at parangalan ang mga makabuluhang kontribusyon at tagumpay ng kababaihan sa iba't ibang larangan, kultura, at komunidad. Ito rin ay panahon upang bigyang liwanag ang madalas na hindi napapansing kasaysayan ng mga nagawa ng kababaihan at ang kanilang walang hanggang impluwensya sa lipunan. 

Ang pambihirang trabaho ni Dr. Melanie Ratnam kasama ang SCWIST

Si Dr. Melanie Ratnam, ang ating sariling SCWIST President, ay naglalaman ng esensya ng Women's History Month. Siya ay isang trailblazer na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagkakapantay-pantay sa STEM. Sa kanyang tungkulin sa SCWIST, si Dr. Ratnam ay naging isang puwersang nagtutulak sa likod ng misyon ng organisasyon na alisin ang mga sistematikong hadlang sa STEM at isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Kinatawan niya kamakailan ang SCWIST sa United Nations 67th Commission on the Status of Women (CSW67), kung saan kasama sa kanyang trabaho ang pagdaragdag ng rekomendasyon sa Zero Draft ng CSW67 Agreeded Conclusions upang buuin ang gawain ng SCWIST's Policy and Advocacy team at ipakita ang mga insight mula sa magkakaibang komunidad sa buong Canada, na bawat isa ay nag-aambag ng natatangi at mahahalagang pananaw sa STEM.

Ang paglalakbay ni Dr. Ratnam, nag-ugat sa kanyang sariling mga karanasan sa imigrante at ang kanyang dedikasyon sa kolektibong boses ng mga Canadian, nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng naghahanap ng mas maliwanag, mas pantay na kinabukasan sa STEM.

Isang taos-pusong pasasalamat sa WAGE at pagbati sa lahat ng kababaihang itinampok

Ipinaaabot ng SCWIST ang taos-pusong pasasalamat nito sa WAGE Canada para sa kanilang dedikasyon sa pagkilala at pagdiriwang sa hindi kapani-paniwalang kontribusyon ng mga tumatangging tanggapin ang status quo at lumaban para mapabuti ang buhay ng lahat ng kababaihan sa bansa 

Ikinararangal namin na maging bahagi ng kampanyang ito, at iniaalok namin ang aming taos pusong pagbati sa lahat ng babaeng itinampok. Ang bawat isa sa kanila ay nagsisilbing tanglaw ng inspirasyon, na sumasailalim sa diwa ng Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan at nagpapaalala sa atin na ang landas tungo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian ay binibigyan ng mga kahanga-hangang tagumpay at determinasyon.

Makipag-ugnay

Manatiling napapanahon sa lahat ng pinakabagong balita sa SCWIST. Maaari mo kaming sundan LinkedIn, Facebook, Instagram at X (Twitter), O mag-sign up para sa aming newsletter.


Sa itaas