Ano ang sasabihin ng ating mga miyembro tungkol sa SCWIST? Networking at Mentorship

Bumalik sa Mga Post

Kumusta Mga Kasapi ng SCWIST!

Huling Tag-init (2012) nagpasya kami sa SCWIST na kailangan naming makisali sa aming pagiging kasapi upang makuha ang kanilang input sa direksyon ng 2013 ng SCWIST-lalo na ang pagprograma.

Sa nagdaang 31 taon, isang layunin sa SCWIST ay upang itaguyod, hikayatin, at kilalanin ang mga batang babae at kababaihan sa STEM; Agham, Teknolohiya, Engineering at Matematika. Para sa isang samahang nasa paligid hangga't mayroon tayo, mahalagang hindi lamang mag-pause at mag-isip sa aming mga nagawa, ngunit maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang ginagawa natin.

Nag-host kami ng isang maliit na pokus ng pangkat at nangongolekta ng impormasyon ng feedback mula sa mga kaganapan.

Ano ang tinanong natin?

  • Paano mahalaga ang misyon ng SCWIST ngayon?
  • Ano ang pinahahalagahan ng mga miyembro tungkol sa SCWIST?
  • Paano patuloy na magiging mahalaga ang SCWIST sa mga miyembro?
  • Ano ang kasalukuyang mga isyu na nauugnay sa mga kababaihang Canada sa agham, engineering at teknolohiya?
  • Mayroon bang mga madla na dapat na nakikipag-ugnay nang mas malalim ang SCWIST?

Ano ang sinabi ng mga miyembro?

Sa gayon, para sa isa ay pinatunayan nila ang mga layunin ng SCWIST. Ang aming misyon na suportahan ang pagkilala, pagpapanatili, paghihikayat ng mga kababaihan sa agham, engineering at teknolohiya ay mananatiling nauugnay sa kasalukuyang mga miyembro. Ang mga batang babae at kababaihan ay nakikilahok sa mas maraming bilang at sa magkakaibang larangan ng agham, ngunit ang mga makabuluhang hadlang sa pagsulong at pagpapanatili ng mga kababaihan ay mananatili sa BC at sa buong Canada. Ang pagsuporta sa bawat isa ay kasinghalaga noong 1981 noong itinatag ang SCWIST.

Ngunit ano ang mga bagong isyu sa radar ng ating mga miyembro? Mayroong maraming mga pangunahing isyu na patuloy na lumalabas; Ang balanse ng trabaho-buhay, pagkakapantay-pantay sa edukasyon at mga propesyonal na kapaligiran, umuusbong na representasyon ng mga kababaihan sa agham, at Pagtuturo.

Ang mga pagkakataon sa networking at mentorship ay ang pinahahalagahan ng mga miyembro tungkol sa SCWIST. Kaya sa taong ito balak naming ipagpatuloy na gawing integral na bahagi ng programa ng SCWIST ang networking.

Kung paano maaaring suportahan ng SCWIST ang mga relasyon sa mentorship ay isang patuloy na talakayan, kung saan magpapatuloy kami LinkedIn. Halika sumali sa amin!

 


Sa itaas