Pinagtitibay ng United Nations CSW67 ang kahalagahan ng STEM sa pagtugon sa agwat ng kasarian

Bumalik sa Mga Post
Dr. Melanie Ratnam at Dr. Poh Tan sa United Nations Headquarters sa New York para sa CSW67.

Ang Katayuan ng mga Babae

Isinulat ni Dr. Melanie Ratnam, Bise Presidente at Direktor ng Patakaran at Adbokasiya sa SCWIST

New York City, United Nations Headquarters — Ang Ika-67 na sesyon ng Komisyon sa Katayuan ng Kababaihan (CSW67) ay isinara ang dalawang linggong mahabang sesyon nito noong ika-17 ng Marso nang malawakang tinalakay ang kritikal na papel ng teknolohiya at pagbabago sa pagtugon sa UN Sustainable Development Goal #5 sa pagkakapantay-pantay ng kasarian.

Binuod ng UN Women Executive Director, Sima Bahous, ang mga napagkasunduang konklusyon at binigyang-diin na trabaho ng mga Member States at lahat ng stakeholder (gobyerno, civil society organization, at pampubliko/pribadong sektor na manlalaro) na makita na ang mga napagkasunduang konklusyon ay natutupad para sa lahat. kababaihan at babae sa kani-kanilang bansa.

SCWIST sa CSW67

Sa buong CSW67, ipinagmamalaki nina Dr. Poh Tan at Dr. Melanie Ratnam na kumatawan sa SCWIST at nag-ambag sa mga briefing kasama ang Delegasyon ng Canada habang nagpatuloy ang negosasyon sa loob ng dalawang linggong panahon, kabilang ang pagdaragdag ng rekomendasyon sa aytem 26 ng Zero Draft ng CSW67 Napagkasunduang Konklusyon.

26 ay nakatuon sa mga negatibong pamantayan sa lipunan at mga stereotype ng kasarian na nagdudulot ng patuloy na gaps ng kasarian sa STEM. Inilagay ng SCWIST na "Dapat hikayatin at suportahan ng Gobyerno ng Canada at ng Ministry of Innovation, Science and Economic Development ang mga kumpanya ng tech at science sa buong Canada na makipagtulungan nang malapit sa kanilang mga komunidad upang lumikha at magsagawa ng mga inisyatiba at programa ng STEM outreach. Hindi natin maaaring ipaubaya ang gawaing ito sa mga guro lamang. Ang STEM outreach mula sa at sa loob ng mga komunidad ay makakatulong na payamanin at palakasin ang interes ng STEM para sa mga batang babae, at masira ang mga pagpapalagay at stereotype ng mga batang babae sa STEM."

Sa maraming paraan, ang patakaran at pagtataguyod na gawain na ginagawa ng SCWIST sa loob ng maraming taon ay nagtapos sa mahahalagang kontribusyon na ginawa sa CSW ngayong taon, dahil maraming Member States ang nagbalangkas ng mga pagsisikap na tugunan ang agwat sa pamamagitan ng pagpapataas ng STEM na edukasyon para sa mga batang babae at pag-alis ng mga hadlang para sa kababaihan kapag hinahabol nila ang mga karera sa STEM.

Dr. Poh Tan at Dr. Melanie Ratnam sa United Nations Headquarters sa New York para sa CSW67.

Mula sa pagtalakay sa mga paksa tungkol sa pagkakapantay-pantay sa suweldo hanggang sa pagtugon sa karahasan na nakabatay sa kasarian, masaya kaming ipahayag ang aming kadalubhasaan sa pandaigdigang yugto, at sa pag-uwi, bumalik kami na may malalim na pakiramdam ng muling pagpapatibay kung gaano kahalaga ang gawaing ginagawa sa SCWIST para sa kababaihan at mga batang babae sa STEM sa buong Canada.

Dahil sa momentum ng aming karanasan sa CSW67, ang Koponan ng Patakaran at Pagsusulong ng SCWIST ay nasasabik na magbahagi ng higit pa tungkol sa aming mga proyekto sa adbokasiya sa mga darating na linggo at mga detalye tungkol sa kung paano naaayon ang aming trabaho sa mga takeaway mula sa CSW67 – manatiling nakatutok!

Gumawa ng isang epekto

Ang SCWIST ay may mahabang kasaysayan ng pakikibahagi sa patakaran at gawaing pagtataguyod, wala sa mga ito ang mangyayari kung wala ang bukas-palad na suporta ng mga donor. Mangyaring isaalang-alang ang pagbibigay ng kontribusyon ngayon upang isulong ang aming gawain, kabilang ang mga pagsusumikap sa pagtataguyod na tumutugon sa lumalawak na agwat ng kasarian sa digital na panahon.


Sa itaas