Paglilipat sa labas ng Akademya

Bumalik sa Mga Post

Ano ang mga pagpipilian ko pagkatapos ng B.Sc., M.Sc., Ph.D., Post-Doc?

Alamin ang tungkol sa mga pagpipilian sa karera sa labas ng akademya

Sumali sa Biotech Network para sa isang interactive na sesyon kung saan makakausap mo ang mga dalubhasa sa isang maliit na pangkat at malaman ang tungkol sa kanilang mga landas sa karera at kung ano ang maaari mong gawin upang sundin ang mga landas na iyon.

Huwag palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang makinig sa isang kilalang panel na may kadalubhasaan sa:

  • Medikal na Pananaliksik at Plinikal na Pananaliksik
  • Pangangasiwa sa Regulasyon,
  • Pag-unlad ng Produkto,
  • Pag-unlad ng Negosyo at Entrepreneurship

Kailan: Setyembre 9, 2015, 6:00 - 8:00 PM (Magsisimula ang pagrehistro sa 5:30 PM)

Saan: Fasken Martineau 2900 - 550 Burrard Street Vancouver

Pagpasok: Maagang ibon: $ 10 online (hanggang Agosto 31, 2015), $ 15 hanggang Setyembre 08, 2015 at $ 20 sa pintuan

Magagamit ang mga light refreshment. Dagdagan ang nalalaman at magparehistro dito.


Sa itaas