Paglilipat sa labas ng Akademya

Ano ang mga pagpipilian ko pagkatapos ng B.Sc., M.Sc., Ph.D., Post-Doc?

Alamin ang tungkol sa mga pagpipilian sa karera sa labas ng akademya

Sumali sa Biotech Network para sa isang interactive na sesyon kung saan makikipag-usap ka sa mga eksperto sa isang maliit na grupo at alamin ang tungkol sa kanilang mga landas sa karera at kung ano ang maaari mong gawin upang sundin ang mga landas na iyon.

Huwag palalampasin ang natatanging pagkakataon na makinig sa isang kilalang panel na may kadalubhasaan sa:

  • Medikal na Pananaliksik at Plinikal na Pananaliksik
  • Pangangasiwa sa Regulasyon,
  • Pag-unlad ng Produkto,
  • Pag-unlad ng Negosyo at Entrepreneurship

Kailan: Setyembre 9, 2015, 6:00 - 8:00 PM (Magsisimula ang pagrehistro sa 5:30 PM)

Saan: Fasken Martineau 2900 - 550 Burrard Street Vancouver

Pagpasok: Maagang ibon: $ 10 online (hanggang Agosto 31, 2015), $ 15 hanggang Setyembre 08, 2015 at $ 20 sa pintuan

Magagaan ang mga light refresh. Dagdagan ang nalalaman at magrehistro dito.