Ang halaga ng isa, ang kapangyarihan ng marami

Bumalik sa Mga Post

Ang Kapisanan para sa Mga Kababaihan sa Agham at Teknolohiya ng Canada (SCWIST) ay nagpapasalamat sa mga mahabagin nitong boluntaryo na inialay ang kanilang oras at mapagkukunan upang maghatid ng mga programa ng SCWIST.

Ang SCWIST ay isang samahang itinatag at pinapatakbo ng mga boluntaryo. Lubos kaming nagpapasalamat sa pag-iibigan at pangako ng bawat bolunter na nagtatrabaho sa amin sa huling 40 taon. 

Ang tema para sa Pambansang Linggo ng Volunteer 2021 ay "Ang Halaga ng Isa, Ang Lakas ng Marami," at naniniwala kami na ito ay tunay na sumasalamin sa indibidwal at sama-samang pagsisikap na nakikita namin sa SCWIST. 

Tinulungan kami ng mga boluntaryong SCWIST na maabot ang libu-libong mga batang babae at kababaihan sa pag-aaral ng agham, mga workshop, networking, mentorship at hindi mabilang na iba pang mga pagkakataon. At nakapagpapasigla, ginagawang posible ng mga boluntaryo na palawakin ang aming mga programa sa labas ng aming founding center ng BC. Ngayon, mayroon kaming mga kabanata sa Ontario, Quebec, Manitoba at Alberta. Ang pagpapalawak na ito ay magtatakda ng tono para sa susunod na ilang taon dahil ang SCWIST ay naging isang pambansang samahan. Ipinagmamalaki na ang aming mga boluntaryo ay aktibong nakikibahagi sa paghubog ng hinaharap ng aming samahan.

Bigyan ng kapangyarihan, isama, bigyan ng inspirasyon, kumonekta, at panatilihin - ang mga salitang ito ay tumutukoy sa aming mga halaga, na kung saan ay humihimok ng aming misyon at pananaw upang lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga kababaihan at kababaihan sa Canada ay maaaring ituloy ang kanilang interes, edukasyon at karera sa STEM nang walang mga hadlang. 

Araw-araw, nakikita namin ang aming mga boluntaryo na lumalakas upang makatulong na makamit ang layuning ito. Kung sila man ay mga miyembro ng lupon, miyembro ng komite o pangkalahatang mga miyembro, ang bawat boluntaryo ay isang pagpapala para sa amin dahil kung wala ang kanilang walang pag-iimbot na donasyon ng oras at lakas, ang SCWIST ay hindi naroroon ngayon.

Sa pagtatapos ng National Volunteer Week, nais kong magbigay ng isang MALAKING salamat sa lahat ng aming mga boluntaryo sa lahat ng kanilang mga naiambag. Tunay na ikaw ang puso't kaluluwa sa SCWIST. Salamat. 

Nasira Aziz
Direktor ng Pamumuno ng SCWIST

PS Suriin ang mga throwback na video na ito ng ilan sa aming mga nagdaang mga boluntaryo na tinatalakay kung bakit eksaktong napagpasyahan nilang magboluntaryo sa SCWIST at ang nakakagulat na mga paraan na personal nilang nakuha sa pamamagitan ng pagbabalik.

May inspirasyon? Matuto nang higit pa tungkol sa pagboboluntaryo sa SCWIST o suriin upang makita kung sino ang Boluntaryo ng Buwan!


Sa itaas