Ang Bison Science Fair Collaboration Tagumpay!

Bumalik sa Mga Post

Hindi ka maaaring humingi ng mas magandang resulta. 

Nang ang Youth Engagement committee SCWISTie, Dr. Anju Bajaj, Associate Vice-Principal sa Holy Cross School, Research Scientist at Prime Minister Teaching Excellence Awardee, ay lumapit sa SCWIST upang suportahan at makipagtulungan sa Bison Regional Science Fair, na karaniwang nakakakuha ng daan-daang estudyante sa buong Manitoba , hindi kami makatanggi. Sumasalubong sa pagkakataong gamitin ang aming kasalukuyang mga programa para suportahan ang mga namumuong siyentipiko na may iba't ibang background – mga babae, lalaki, hindi binary, Indigenous, nakikitang minorya, 2SLGBTQIA, mga may kapansanan – pinasadya namin ang aming flagship eMentoring programa upang mas mapagsilbihan ang mga pangangailangan ng mga kalahok ng mag-aaral.

Ang round na ito ng eMentoring ay hindi katulad ng aming mga nakasanayang round: mayroon kaming mas batang batch ng mga mag-aaral, grade 7-9, na lumalahok din sa kanilang local school science fair, umaasang makakuha ng puwesto sa Canada-Wide Science Fair. Dahil sa mga talakayan sa pagitan ng mga mag-aaral at tagapayo ay inaasahang magkakaroon, na magiging partikular sa ideya ng proyektong pang-agham ng mag-aaral, nagpasya kaming gumamit ng ibang medium na ginamit para sa pakikipag-ugnayan ng mentor-mentee – ang mga koponan ay nagkita sa Zoom sa halip na ang aming karaniwang paraan ng email komunikasyon. Bawat linggo, nakipagpulong ang mga mag-aaral sa mga tagapayo sa loob ng 30 minuto upang talakayin ang pagiging posible, pag-unlad, at pagtatanghal ng kanilang mga proyekto. Ang resulta?

  • 1 mentee ang sumulong upang makakuha ng puwesto sa Canada-Wide Science Fair kung saan siya kamakailan ay nanalo ng Actuarial Foundation of Canada Junior Award, nakatanggap ng imbitasyon mula sa CSF Journal na i-publish ang kanyang trabaho, at kudos mula sa Canadian Space Agency
  • Ang 1 mentee ay nanalo ng gintong medalya sa Bison Regional Science Fair at ang kanyang trabaho ay napansin ng Sanofi Biogenius Canada
  • Nakuha ng 1 mentee ang kanyang bronze award sa Bison Regional Science Fair 

Sa pangkalahatan, 75 porsiyento ng mga mag-aaral ang nag-isip na ang lingguhang pag-uusap ay nakakatulong sa pagpapahusay ng proyekto, 83 porsiyento ang nakadama na mas handa na bumuo ng kanilang proyekto dahil sa patnubay na ibinigay ng kanilang tagapagturo at 91 porsiyento ang nagsabing mas malamang na ituloy nila ang isang karera sa STEM kaysa sila ay bago lumahok sa Bison Science Fair eMentoring program.

Ang aming mga eMentoring mentee ay nanalo ng mga parangal sa Bison Regional Science Fair
SCWIST eMentoring mentee, Stephanie Christie at ang aming kapwa SCWISTie, Dr. Anju Bajaj, na kumakatawan!
Si Stephanie, SCWIST eMentoring mentee, ay nanalo ng parangal sa Canada Wide Science Fair!

Lubos kaming nagpapasalamat sa oras at pagsisikap na inilaan ng aming mga boluntaryong tagapagturo upang gawin itong isang posibilidad. Nais din naming magpaabot ng espesyal na pasasalamat kay Dr. Anju Bajaj. Malaking suporta siya sa mga estudyante sa buong eMentoring round. Nang matapos ang round, nag-iisang nagpatuloy siya sa pag-aalaga sa relasyon ni Stephanie at ng kanyang mentor habang si Stephanie ay umunlad sa pambansang antas. Ang napakalaking tagumpay ng round na ito ay hindi magiging posible kung wala si Anju at ang kanyang kahanga-hangang pagsisikap na suportahan ang mga mag-aaral na makamit ang kanilang pinakamataas na potensyal.

Gustong tumulong na bigyang kapangyarihan ang susunod na henerasyon ng mga pinuno ng agham? Mag-sign up para maging isang mentor ngayon!


Sa itaas