Mga Kaganapan

Inanyayahan ang SCWIST sa House of Commons sa Ottawa

/

Ang SCWIST ay inanyayahan ng House of Commons sa pangalawang pagkakataon upang iharap sa Standing Committee on the Status of Women noong Abril 23, 2015. Ang aming sekretarya, si Danniele […]

Magbasa nang higit pa »

Recap ng Kaganapan: Brown Bag UBC Mar 5 - Gumawa ng Posible

UBC Brown Bag Lunch Series: Make Possible Mentoring Network Workshop Petsa ng Event: March 5, 2015 Speaker: Cheryl Kristiansen at Gwen Gnazdowsky SCWIST ay naglunsad ng Make Possible Mentoring Network nito, bahagi ng […]

Magbasa nang higit pa »

Paglalahat ng Kaganapan: Brown Bag Peb 25 - Mentorship

Pagsasabuhay ng Mga Prinsipyo: Mentoring Coaching at Skills Workshop kasama sina Gwen Gnazdowsky at Cheryl Kristiansen Petsa ng Kaganapan: Peb 25, 2015 Mga Tagapagsalita: Cheryl Kristiansen at Gwen Gnazdowsky Sa […]

Magbasa nang higit pa »

Mga Babae sa Lupon

Women on Board Resources Narito ang ilang resource patungkol sa Board Opportunities and Initiatives para makatulong na makakuha ng mas maraming kababaihan sa board: Canadian Board Diversity Council: http://www.boarddiversity.ca/ Institute of Corporate Directors: http://www.icd.ca /Home.aspx […]

Magbasa nang higit pa »

Gumawa ng Posibleng Pag-update

/

Espesyal na pasasalamat sa mga boluntaryong Make Possible sa pagbibigay ng kanilang mahalagang feedback at malikhaing ideya sa kamakailang Make Possible Prototype Testing Workshop na ginanap noong Hulyo 30. Ang mga kalahok ay hinati sa mga pangkat […]

Magbasa nang higit pa »

SCWIST Mentorship Project - Update sa Abril 2014

Ang SCWIST Mentorship Project ay bahagi ng Government of Canada's Status of Women Initiative upang bumuo ng mga pamamaraan upang maakit at mapanatili ang mga kababaihan sa teknolohiya, at isulong ang Canadian digital […]

Magbasa nang higit pa »
Sa itaas