Mga Kaganapan

Inanyayahan ang SCWIST sa House of Commons sa Ottawa

/

Ang SCWIST ay inanyayahan ng House of Commons sa pangalawang pagkakataon upang iharap sa Standing Committee on the Status of Women noong Abril 23, 2015. Ang aming sekretarya, si Danniele […]

Magbasa nang higit pa »
Sa itaas