Manatiling nakatutok para sa aming talakayan sa panel sa 'Work-Life Balance' na gaganapin sa Disyembre 13, 2016 sa Science World.

Bukas ang mga pagrerehistro sa lalong madaling panahon!