Pahayag sa Katayuan ng Komite ng Babae

Bumalik sa Mga Post

Sa pangatlong beses mula pa noong 2014, inimbitahan ang SCWIST na talakayin ang House of Commons Standing Committee on the Status of Women. Sa oras na ito ang pag-aaral ay nasa Security Security ng Kababaihan sa Canada.

Ang aming Direktor ng Make Possible, Danniele Livengood, ay nagsalita sa komite sa pamamagitan ng teleconferensya noong Mayo 16, 3017. Ang address ng SCWIST ay nakatuon sa kung ano ang maaari nating gawin upang madagdagan ang pakikilahok ng mga kababaihan sa tradisyonal na larangan na pinangungunahan ng kalalakihan at mga posisyon sa pamumuno. Hinanap naming tugunan ang mga sumusunod na bahagi ng pag-aaral ng komite:
d) kilalanin ang mga problemang nakakaapekto sa kita ng kababaihan, kabilang ang puwang ng bayad sa kasarian, paghihiwalay sa trabaho, kawalan ng pag-access sa mga pangunahing sektor ng paglago;
e) kilalanin ang mga posibleng kasangkapan upang mapalakas ang seguridad ng ekonomiya ng kababaihan kabilang ang mga programa ng gobyerno at suportahan ang parental leave at pag-aalaga ng bata;
f) suriin ang mga paraan upang madagdagan ang pagpasok, pakikilahok, pagpapanatili at representasyon ng kababaihan sa pamumuno at mataas na mga posisyon sa pagbabayad, kabilang ang pribado at pampublikong sektor, sa mga corporate board, sa mga hanapbuhay na pinangungunahan ng lalaki at sa agham, teknolohiya, engineering at matematika;

Nasa ibaba ang mga puna na naihatid sa komite:

 Salamat, Madam Chair. Ang pangalan ko ay Danniele Livengood at ako ay kumakatawan sa Kapisanan para sa Mga Kababaihan sa Canada sa Agham at Teknolohiya, na kilala rin bilang SCWIST. Kami ay pinarangalan na tawagan upang magbigay ng puna sa iyong pag-aaral tungkol sa pang-ekonomiyang pambabae seguridad at pantay na pakikilahok sa ekonomiya ng Canada. Batay sa higit sa 35 taon ng pagsuporta sa mga kababaihan sa agham, teknolohiya, inhinyeriya at matematika (o STEM), hangarin ng SCWIST na tugunan ang mga aytem d, e & f ng pag-aaral na iminungkahi sa Standing Order 108 bahagi 2.

Sa paglipas ng mga taon, maraming pagsisikap ang naisagawa upang matugunan ang mga kasanayan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagsasanay upang mabisa silang mabisa sa mga mataas na posisyon sa pagbabayad at pamumuno; gayunpaman, ang mga kasanayan ay hindi na pangunahing isyu na pinipigilan ang mga kababaihan sa mga posisyon na ito. Ang pag-access sa mga posisyon na ito ang pangunahing isyu. Ang mga kababaihan ay hindi kasama sa mga posisyon na maaaring magbigay sa kanila ng isang pantay na sukatan ng seguridad sa ekonomiya, at sa mga larangan ng STEM na ito ay higit sa lahat dahil sa mga bias ng kasarian laban sa kanila. Walang halaga ng pambansang kapangyarihan, edukasyon, o kasanayan ng kababaihan ang magpapataas ng pagkakaroon ng kababaihan kung ang pag-access ay tinanggihan.

Ang pagtugon sa kakulangan ng kinatawan ng kababaihan sa mga pangunahing sektor ng paglago at posisyon ng pamumuno ay nangangailangan ng pagbabago ng mga sistema, hindi ang mga kababaihan.

Nais din nating kilalanin na maraming kababaihan sa Canada ang nahaharap ng karagdagang mga hamon sa ekonomiya dahil sa mga aspeto ng kanilang pagkakakilanlan, tulad ng: lahi, etnisidad, relihiyon, kakayahan, pagkakakilanlan ng kasarian, oryentasyong sekswal, katayuan sa imigrasyon, at edad. Inaasahan namin na sa pagrekomenda ng mga sumusuporta sa mga patakaran para sa kababaihan, na ang iba pang mga facet na ito ay positibong naiimpluwensyahan ng pagpapabuti sa aming kultura sa pangkalahatan.

Ang pag-access sa mga pangunahing posisyon na ito ay naiimpluwensyahan ng kulturang Canada. Ang kulturang ito ay itinataguyod sa antas ng gobyerno, antas ng korporasyon, antas ng komunidad, pati na rin ang indibidwal na antas. Gumawa kami ng mga rekomendasyon para sa kung paano maimpluwensyahan ang kultura sa iba't ibang mga antas:

Una ay ang antas ng pamahalaan:

Inirerekumenda namin ang pagpapatupad ng non-partisan, pagsusuri na batay sa kasarian ng lahat ng mga patakaran sa pang-ekonomiya at panlipunan, kasama ang pagtaas ng mga pangako sa pagpopondo upang magsagawa ng mga pagsusuri na ito. Ang pagtiyak na ang lahat ng mga patakaran ay nasuri para sa kanilang maikli at pangmatagalang epekto sa mga kababaihan ay maiiwasan ang umiiral na mga patakaran mula sa paghadlang sa mga bagong pagsisikap.

Batay sa mga "patupad o ipaliwanag" na mga patakaran na ipinatupad sa UK, Germany, at Netherlands, dapat nating asahan na ang mga kumpanya sa Canada ay nakakatugon sa ilang mga pamantayan sa pagkakaiba-iba ng pay at pamantayan sa pagkakaiba-iba ng pamumuno. Ang isang paraan upang gawin ito ng pamahalaan ay upang baguhin ang mga patakaran sa pagkuha na kinakailangan na ang mga organisasyon ay sumusunod sa mga pamantayan na matiyak ang buong pakikilahok ng kababaihan.

Inirerekumenda namin na ang mga programa sa pagpopondo ng pederal ay gantimpalaan ang pakikipagtulungan sa halip na kumpetisyon pati na rin na gaganapin ang kanilang mga aplikante na mananagot para sa pagkakaiba-iba ng kanilang koponan at ang epekto ng kanilang mga panukala ay magkakaroon ng mga kababaihan.

Nalalapat ito para sa mga proyekto ng media, na tumutulong sa paghubog ng mga pamantayan sa kultura sa Canada. Nalalapat ito para sa pondo ng negosyante o maliit na negosyo dahil ang kababaihan ay ipinakita upang makatanggap ng makabuluhang mas kaunting pamumuhunan para sa maliliit na negosyo kaysa sa mga kalalakihan, sa kabila ng pagiging isang mas ligtas na pamumuhunan.

At siyempre, nalalapat din ito sa pagpopondo ng pananaliksik dahil ang mga kababaihan ay mas malamang na lumahok sa mga proseso ng aplikasyon ng mapagkumpitensya kaysa sa mga lalaki, at ang mapagkumpitensyang kultura ng mga nagwagi kumpara sa mga natalo ay nagtataguyod ng pang-unawa na ang mga isahang pag-iisip ay higit na nagkakahalaga kaysa sa pakikipagtulungan ng maraming magkakaibang pananaw .

Kailangan namin ng mga patakaran upang ayusin ang media, at lalo na ang advertising, na may paggalang sa kanilang mga kinatawan ng kababaihan. Bumuo ang Canada ng malawak, de-kalidad na nilalaman ng Canada sa parehong opisyal na wika; maaari at dapat nating hiniling na igalang at suportahan ng media ng Canada ang pagkakaiba-iba. Ang media ay isang mahalagang bahagi ng kung ano ang nagtatayo ng ating kultura at sa gayon ang aming personal na mga bias, kung nais namin ng isang hinaharap kung saan mas maraming kababaihan ang namumuno sa mataas na pagbabayad at mga pinamamahalaan ng mga lalaki, kailangan nating ipakita sa mga taga-Canada na normal ito.

Kailangan namin ng pederal na patakaran sa pag-aalaga ng bata at pag-iwan ng pamilya upang matiyak ang buong pakikilahok ng kababaihan sa ekonomiya. Makakatulong ito sa pagpapanatili ng mga kababaihan, mabagal ang pag-alis ng mga batang manggagawa, at makatipid ng pangkalahatang pera sa mga bagong hires at pag-retraining. Ang pagbibigay sa kababaihan ng suporta na kailangan nila upang manatili sa workforce habang ang pagpapalaki ng isang pamilya ay magbibigay-daan sa kanila ng pagkakataon na makipagkumpetensya para sa mga posisyon ng pamumuno at mapanatili ang kanilang trajektuwal na suweldo, habang hindi nabibigatan ng mataas na gastos sa pangangalaga sa bata.

Susunod, ang mga aksyon na inirerekumenda namin para sa antas ng korporasyon:

Tulad ng antas ng pamahalaan, inirerekumenda namin ang isang "sumunod o ipaliwanag" na pamamaraan para sa mga pampublikong mamimili pati na rin ang mga shareholders na panatilihin ang mga kumpanya na mananagot para sa pagkakaroon ng magkakaibang mga koponan sa pamumuno.

Upang sumunod sa mga pamantayang ito, kakailanganin ng mga korporasyon na tugunan ang kanilang pag-upa, pagpapanatili, at mga kasanayan sa promosyon upang matiyak na ang mga bias ay hindi likas sa mga sistemang ito.

Ang pag-upa ng bulag, mga patakaran sa pamilya, mga patakaran ng suporta para sa pagharap sa mga pagkakataon ng panggugulo, at sinasadya na magkakaibang pagpaplano ng tagumpay ay lahat ng mga bagay na sumusuporta sa buong pakikilahok ng kababaihan sa paggawa.

Pangatlo, inirerekumenda namin ang sumusunod sa antas ng komunidad:

Kailangan nating suportahan at palawakin ang mga programa na lumilikha ng mga network, nagbibigay ng mga modelo ng papel at tiyakin na ang mga pagkakataon sa pagmimisyon para sa mga kababaihan sa mga industriya na pinamamahalaan ng lalaki. Ang SCWIST's MakePossible.ca, isang online na platform na batay sa kasanayan sa kasanayan, ay bunga ng sinasadya na pamumuhunan sa pamamagitan ng Katayuan ng Babae Canada na higit na sumusuporta sa mga kababaihan na ituloy ang mga karera sa STEM. Habang hinihiling namin ang mga antas ng gobyerno at korporasyon na galugarin ang mga bagong paraan upang maimpluwensyahan ang kultura, dapat nating panatilihin ang mga gawaing damo na nakuha sa amin ngayon.

Inirerekumenda namin na ang mga komunidad ay aktibong nakikisali sa isang bukas at patuloy na pag-uusap tungkol sa mga pagkakataon ng pag-uugali na hindi sumusuporta sa isang kultura ng pagsasama. Ang pagpapanatili ng isang pag-uusap ay magpapahintulot sa mga miyembro ng komunidad na ibahagi ang mga pakikibaka at pakikipagtulungan kung paano pinakamahusay na matugunan ang mga sistemikong biases.

At sa wakas, sa personal na antas:

Kailangan nating makilala ang ating sariling mga kiling. Lahat ay mayroong kanila. Inirerekumenda namin ang Harvard Implicit Bias Tests - dahil ang pag-alam kung minsan ay nakakagulat na unang hakbang.

Sa bawat antas, kailangan nating bumuo ng isang kultura kung saan binibigyan ang mga kababaihan ng access sa mga mahahalagang posisyon na ito. Kung bibigyan natin sila ng access, hindi na sila makikita bilang "problema" ngunit sa halip ang susi sa pagbabago na kinakailangan upang malutas ang maraming mga problema, kapwa sa Canada at pandaigdigan.

Salamat sa inyo.

 

Upang makita ang orihinal na sulat mangyaring mag-click dito.


Sa itaas