Bagong Proyekto ng SCWIST sa Pagharap sa Karahasan na Nakabatay sa Kasarian sa Mga Lugar ng Trabaho ng STEM

Bumalik sa Mga Post

Pag-iwas sa Karahasan na Nakabatay sa Kasarian

Ang Society for Canadian Women in Science and Technology (SCWIST) ay ipinagmamalaki na ianunsyo ang suporta sa pagpopondo mula sa Women and Gender Equality Canada (WAGE) para sa bagong proyekto nito, “Agency and Action to Prevent Gender-Based Violence (GBV) in STEM Workplaces.”

Ang proyektong ito ay isang mahalagang hakbang upang matugunan ang mga gaps sa kultura, proseso at patakaran sa lugar ng trabaho na nagpapahintulot sa karahasan na nakabatay sa kasarian na magpatuloy sa sektor ng STEM. Tuwang-tuwa ang SCWIST na maging isa sa 34 na proyekto sa BC na susuportahan ng pamumuhunang ito sa pagpopondo upang isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga sistematikong hadlang, pagtugon sa magkakaibang karanasan ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagtiyak ng mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Canadian.

Ang pagpopondo ng proyekto ay inihayag noong Enero 18, 2024, sa Vancouver sa panahon ng isang panel sa GBV na pinangasiwaan ni Honorable Minister Marci Ien mula sa WAGE. Kasama sa mga eksperto sa panel ang SCWIST, Next Gen Men, Mothers Matter Center at Moose Hide Campaign Development Society, na nagbahagi ng kanilang mga diskarte sa pagtugon at pagpigil sa GBV.

Honorable Minister Ien (WAGE), Amy Robichaud (Mothers Matter), Jake Stika (Next Gen Men), at Dr. Melanie Ratnam (SCWIST)

Sa loob ng mahigit 42 taon, ang SCWIST ay naging boses para sa mga kababaihan sa agham, teknolohiya, engineering at matematika (STEM) at nangunguna sa pagkakapantay-pantay ng kasarian sa STEM. Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, nakita namin kung paano lumala ang mga systemic crack at pinalaki ang mga hindi pagkakapantay-pantay, na nagpapahintulot sa mga rate ng GBV na tumaas. Ang pag-iwas sa GBV ay naging higit na kinakailangan, na umuusbong bilang isa sa limang patakarang haligi ng pagkilos na natukoy ng SCWIST sa pamamagitan ng malawak na pananaliksik at konsultasyon sa mga kababaihan sa STEM.

Ang GBV ay isang paglabag sa karapatang pantao, at ang mga tao ay maaaring makaranas ng GBV dahil sa kanilang kasarian, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, pagpapahayag ng kasarian o pinaghihinalaang kasarian. Maaaring magkaroon ng maraming anyo ang GBV, kabilang ang pisikal, sekswal, sikolohikal, emosyonal, pinansiyal at karahasan na pinadali ng teknolohiya. Ang pag-iwas sa GBV ay nasa pundasyon ng paglikha ng mga ligtas na kapaligiran sa lugar ng trabaho kung saan ang lahat ay maaaring umunlad. 

Sa pamamagitan ng 27-buwang proyektong ito, makikipagtulungan ang SCWIST sa mga kasosyo upang sukatin ang maraming magagandang kasanayan, gaya ng pakikipag-ugnayan sa mga lalaki upang tugunan ang mga isyu sa hierarchical na kapangyarihan at mga ginabayang talakayan upang bumuo ng empatiya at mga pagbabago sa pag-uugali sa pag-iisip. Ang pinakalayunin ay lumikha ng mga kapaligiran kung saan ang spectrum ng GBV ay kinikilala at hindi pinahihintulutan. Ang proyektong ito ay tutugon sa mga intersectional na pangangailangan ng mga pangkat na karapat-dapat sa equity, kabilang ang mga kabataan, Katutubo, Itim, racialized, mga bagong dating at 2SLGBTQ+ sa buong Canada. 

Ang proyekto ng SCWIST Agency and Action ay makikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng STEM at mga propesyonal na asosasyon, na magpapahusay sa mga propesyon ng STEM sa buong Canada sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay sa lugar ng trabaho, mga proseso, mga rekomendasyon sa patakaran at mga mapagkukunan. Ang proyekto ay magreresulta sa mga pagbabago sa ugali at pag-uugali mula sa mga indibidwal patungo sa mga koponan at sa mga organisasyon sa lahat ng antas. Ang isang komprehensibong diskarte sa pagbabahagi ng kaalaman ay makikinabang sa SCWIST, mga kasosyo sa pakikipagtulungan at iba pang mga network upang magbahagi ng mga mapagkukunan at mga tool upang palawakin ang epekto ng proyektong ito.  

“Ang pagtugon at pagpigil sa GBV sa lugar ng trabaho ay magtitiyak na ang mga kababaihan at mga indibidwal na magkakaibang kasarian ay ligtas,  malugod na tinatanggap, pinahahalagahan at produktibo,” ibinahagi ng SCWIST President Dr. Melanie Ratnam. "Kami ay lumilikha ng kapaligiran upang matiyak na ang lipunan ay maaaring ganap na makinabang mula sa pagkakaiba-iba, pagbabago at malikhaing solusyon mula sa mga sektor ng STEM upang mag-ambag sa kaunlaran ng Canada."

SCWIST Dating President Dr. Poh Tan, SCWIST President Dr. Melanie Ratnam, WAGE Minister Marci Ien at SCWIST Senior Project Manager Cheryl Kristiansen pagkatapos ng anunsyo ng GBV Project.

Press Release ng WAGE: Sinusuportahan ng Gobyerno ng Canada ang 34 na organisasyon upang isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa British Columbia at sa buong bansa

Dagdag pa tungkol sa SCWIST: SCWIST ay itinatag noong 1981 bilang isang pambansang organisasyon ng kawanggawa upang isulong ang mga kababaihan at batang babae sa STEM. Ang aming bisyon ay lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga kababaihan, mga batang babae at mga populasyon na kulang sa serbisyo sa Canada ay maaaring ituloy ang kanilang interes, edukasyon, at mga karera sa STEM nang walang mga hadlang. Ang aming mga halaga ay nagtutulak sa aming misyon na isulong ang pakikilahok at pagsulong sa pamamagitan ng edukasyon, networking, mentorship, collaborative partnership at adbokasiya. Ang bagong proyektong ito ay nakabatay sa mga nagawa ng iba pang mga proyekto ng SCWIST na sinusuportahan ng WAGE sa nakalipas na dekada, kabilang ang Gawing posible mentoring, Gawing Posible ang DIVERSITY, SCALE at STEM Forward systemic change projects. Gagamitin din ng proyekto ang mga promising practices na binuo sa panahon ng pilot – Safe STEM Workplaces.


Sa itaas