Mga SCWIST SIG: Pagtingin sa Kinabukasan at Pagdadala ng Equity sa STEM sa Nangunguna

Bumalik sa Mga Post

Nagbabago ang mga kabanata ng SCWIST! Sila ay nagiging mas dalubhasa at naka-target na mga komite na tinatawag na SIG (mga espesyal na grupo ng interes).

Ang mahalagang gawaing ito ay pinasimulan sa suporta at pangako ng ating SCWIST Vice President, Dr. Poh Tan, na pahintulutan ang ating mga rehiyonal na SIG na makipagtulungan nang mas malapit sa SCWIST national upang patuloy na maisakatuparan ang ating misyon at bisyon sa pasulong habang higit na pinapahusay ang ating pambansang mga operasyon. Ang mga SCWIST SIG ay lumikha at nagsagawa ng maraming matagumpay na programa para sa propesyonal na pag-unlad at pakikipag-ugnayan sa aming mga miyembro sa nakalipas na ilang taon.

Upang mas mahusay na masangkapan ang bawat rehiyonal na SIG para sa pagpaplano sa hinaharap, kami ay magtatrabaho mula sa isang collaborative at collective na lugar sa mga huling buwan ng 2021. Gagamitin namin ang oras na ito upang lubusang pag-isipan ang mga pangangailangan at suporta ng bawat SIG at higit sa lahat, gagamitin namin ang oras na ito upang lumikha ng isang estratehikong balangkas upang simulan ang paglalatag ng mga pundasyon para sa pagsuporta sa hindi kapani-paniwalang gawain mula sa aming madamdamin at dedikadong mga boluntaryo.

Sa ngalan ng mga SIG ng SCWIST sa Quebec, Ontario, Manitoba, Alberta, at sa hinaharap na mga SIG sa Canada at higit pa, inaasahan namin ang pakikipag-ugnayan sa aming mga miyembro, lupon ng mga direktor, at komunidad upang magdala ng mga kaganapan at programa para muling tukuyin ang kahulugan ng pagiging isang babae sa STEM.

Nais kong samantalahin ang pagkakataong ito para kilalanin si Dr. Poh Tan, ang ating SCWIST Vice President at Direktor ng Strategic Partnerships and Fundraising, at ang kanyang team na nag-alok ng kanilang pangako, suporta at napakahalagang patnubay habang binubuo natin ang balangkas na ito na higit na magpapalakas sa presensya ng SCWIST sa rehiyon. . Maraming salamat Dr. Poh Tan at team pati na rin ang mga SIG leads at mga boluntaryo para sa iyong dedikasyon sa SCWIST mission at suporta habang ginagawa namin ang aming landas pasulong!

– Mula sa desk ni Dr. Aska Patel, Direktor ng Community Building.


Sa itaas