Ang SCWIST ay sumali sa mga kaalyado sa isang magkasamang pahayag tungkol sa karahasang kontra-Asyano

Bumalik sa Mga Post

"Sa mga unang araw ng pandemik, kung kailan nagsimula ang mga pag-atake sa mga Asyano nang lokal, ang aking anak na babae at ako ay patuloy na sinusuri ang aming paligid tuwing kami ay lalabas. Itatago namin ang layo (higit sa inirekumendang 2m) mula sa mga tao. Naging kampante ako mula noon, ngunit ang nakalulungkot na gawa ng terorismo sa tahanan sa Atlanta ay naging isang nakagugulat na paalala ng karahasan na nangyayari laban sa mga taong may lahi sa Asyano. "

Ang sipi na ito, na ibinigay ng isang ina na Asyano, ay nagpapakita na para sa pamayanang Asyano, at lalo na ang mga kababaihang Asyano, ang mga paghihirap ng pandemya ay pinagsama ng takot at pag-aalala ng mga pag-atake na naka-ugat sa xenophobia at misogyny.

Mula nang pandemya, ang mga ganitong uri ng pag-atake ay tumataas at tumataas. Ang pinakahuling halimbawa ng poot laban sa Asyano ay humantong ngayon sa pagpatay sa walong katao, anim dito ay mga kababaihang Asyano. Sa mga oras na tulad nito, mahalagang suriin muli ang mga hakbang na ginagawa ng aming mga komunidad upang matiyak na ang mga indibidwal ay pakiramdam na ligtas, tinatanggap, at sinusuportahan. Dapat tayong magsimula sa pamamagitan ng pagkilala sa epekto ng pag-atake na tulad nito sa mga pamayanang Asyano. Maraming mga indibidwal ang napilitang isaalang-alang muli ang kaligtasan ng mga pang-araw-araw na aktibidad tulad ng pagtakbo o paglalakad sa paaralan. Ang mga pamilya ay nagkakaroon ng mga talakayan sa kung paano protektahan ang kanilang sarili, mula sa pagdala ng mahabang payong hanggang sa pagbili ng mga taser at bear spray. Dapat kaming gumawa ng mga hakbang upang baguhin at pagbutihin ang aming mga tahanan, lugar ng trabaho, at institusyon na ginagawang hindi kinakailangan ang mga ganitong uri ng pag-uusap. Dapat nating unahin ang pagboto para sa mga patakaran na nagpoprotekta at sumusuporta sa mga populasyon na ito, at hikayatin ang isang lipunan na sumusuporta sa lahat ng mga tao, anuman ang kasarian, lahi, etniko, atbp.

Ipinakita ng trahedya sa Atlanta na sa kabila ng anumang pag-unlad na nagawa natin, ang mga pag-atake na nakaugat sa misogyny at puting kataas-taasang kapangyarihan ay nangyayari pa rin. Kahit na ang pag-atake na ito ay nangyari sa Atlanta, ang epekto ay hindi maaaring balewalain. Sa Canada, ang sentimyenteng kontra-Asyano ay nadoble dahil sa pandemya, kapansin-pansin sa mga lunsod na lungsod. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama at pagkilala sa sistematikong rasismo na nagpapalakas ng mga pag-atake na ito, makakagawa tayo ng pag-unlad tungo sa ganap na pagtigil sa kanila. Ito ay isang hindi katanggap-tanggap na trahedya, at tumayo kami sa pakikiisa sa pamayanang Asyano, ang mga naapektuhan ng pag-atake, at sa lahat ng dumaranas ng panliligalig at karahasan laban sa Asyano.

Sa Solidarity,

Kapisanan para sa Mga Kababaihan sa Agham at Teknolohiya ng Canada (SCWIST)
Island Women in Science and Technology (IWIST)
 Immigrant at International Women in Science (IWS)
Network ng Biotechnology ng Mag-aaral
Locelle
Babae sa Tech World (WiTWorld)
Women Who Code Vancouver Kabanata


Sa itaas