Oktubre 6, 2016: Ang SCWIST MakePossible Diversity ng Design Workshop sa Kamloops

Ang MakePossible Mentoring Network ay bahagi ng Katayuan ng Pamahalaang Babae ng Canada upang mapauna ang kababaihan. Alamin ang higit pa>