Taunang Pangkalahatang Pagpupulong ng SCWIST

Bumalik sa Mga Post

Taunang Pangkalahatang Pagpupulong ng SCWIST

Petsa: Lunes Hunyo 17, 2013

Oras: 5:30 - 6:00 Pagpaparehistro
           6:00 - 8:30 Pagpupulong sa Negosyo

Lokasyon: Paetzold Multipurpose Room - Jim Pattison Pavilion
                   855 West 12th Avenue, Vancouver General Hospital

Ang SCWIST ay nalulugod na anyayahan ka sa aming 2013 Taunang Pangkalahatang Pagpupulong.
Sumali sa amin sa Hunyo 17 upang malaman kung ano ang naabot namin sa nakaraang 12 buwan at makita kung paano ka makakasali sa aming mga aktibidad.

Ito ang iyong pagkakataon na makilala ang mga direktor ng SCWIST at kumonekta sa mga bago at dating kaibigan at kasamahan.
Ihahain ang mga magagaan na pampalamig at meryenda.

Ang agenda at mga materyales ay naipamahagi sa lahat ng mga kasapi sa mabuting katayuan sa pamamagitan ng email.

Inaasahan namin na makilala ka!


Sa itaas