Pag-recap ng Kaganapan - SCWIST AGM 2014

Malapit sa 50 katao kabilang ang mga bago at umiiral na mga miyembro at tagapagtatag ay dumalo sa SCWIST AGM noong Hunyo 18. Ito ay isang gabi ng pagbabahagi bilang si Rosine, ang aming nakaraang Pangulo, nagsimula ng gabi at maligayang tinatanggap ang aming mga panauhin. Si Fariba, ang ating Pangulo, ay nagbahagi ng mga highlight mula sa nakaraang taon na sinundan ng bawat isa sa direktor ay nagbahagi ng kanilang mga nakamit at plano para sa susunod na taon. Ibinahagi ni Dr. Maria Issa ang ilang luha ng kagalakan nang siya ay inducted bilang isang honourary member ng lipunan. Si Cheryl at Flo, project coordinator at IT program developer ng SCWIST Make Posible Mentoring Network, ay nagsiwalat ng mataas na inaasahang prototype. Panghuli lahat ay nagbahagi ng kanilang karanasan sa SCWIST at ang kanilang pagnanasa sa ilang masarap na dessert.

Tingnan ang lahat ng mga larawan ng AGM