Sinusulong ng SCWIST ang Pagkakapantay-pantay ng Kasarian Bilang Bahagi Ng Pambansang Tawag Upang Magkilos

Bumalik sa Mga Post

Pagsusulong sa Pagkakapantay-pantay ng Kasarian

Ang pagsulong ng pagkakapantay-pantay sa kasarian sa Canada ay mangangailangan ng kolektibong pagkilos sa apat na mga prayoridad na kinilala ng Network ng Pagkakapantay-pantay sa Canada (GENC). Tatlong kinatawan ng SCWIST - Christin Wiedemann, Fariba Pacheleh at Anja Lanz - ay bahagi ng isang network ng 150 mga pinuno ng GENC na bumuo ng mga rekomendasyon na mahalaga sa pagkakapantay-pantay ng kasarian sa apat na prayoridad na lugar: Karahasan Laban sa Kababaihan at Karahasan na Batay sa Kasarian; Dekolonisasyon at Pakikipagkasundo; Pag-access, Equity, Equality, at Pagsasama; at Pangkabuhayang Seguridad at kaunlaran.

Ang mga pangunahing rekomendasyon ay nagsasama ng isang pambansang diskarte sa pangangalaga sa bata, magbayad ng katarungan, at napapanatiling, pangmatagalang pangunahing pondo para sa mga organisasyon ng kababaihan at mga organisasyon ng pagkakapantay-pantay sa kasarian sa buong Canada. Paikot-ikot pagkatapos ng tatlong taong pagtatrabaho, ang GenC ay pinondohan ng Pagkakapantay-pantay ng Babae at Kasarian Canada (WAGE) at pinagsama ng Foundation ng Kababaihan ng Canada.  

Ang mga pinuno ng GENC ay nagtulungan sa online at personal sa mga pambansang pagpupulong sa Toronto, Halifax, Vancouver, Saskatoon, at Montreal mula pa noong 2017 - tulad ng ipinakita dito video.  Ang mga pinuno ng SCWIST GENC ay aktibong kasangkot sa mga gumaganang pangkat - nakatuon sa mga kababaihan sa STEM (agham, teknolohiya, engineering, matematika), kalakal, at pamumuno. Nag-ambag sila ng kanilang karanasan at pananaw, at kinuha ang mga tungkulin sa pamumuno upang bumuo at magpakita ng mga rekomendasyon sa mga pagpupulong ng GENC.

"Ang Canada ay may malaking potensyal para sa pagkakaiba-iba at pagsasama upang magmaneho ng pagbabago, magsusulong ng paglutas ng problema at dagdagan ang kita!"

Fariba Pacheleh, Namumuno sa Tech Industry

"Ang pagtataguyod ng mga ipinag-uutos na target ng 40:40:20 na representasyon ng kasarian (40% kalalakihan, 40% kababaihan, 20% alinman o iba pa) sa mga tungkulin sa pamumuno at mga silid-aralan ay magbabago ng daanan, malulutas ang walang malay na bias at maghimok ng pag-unlad sa pamamagitan ng pampalakas at pagsukat," sabi ni Fariba. "Ito ay magbibigay kapangyarihan sa mas maraming kababaihan upang maabot ang pinakamataas na ranggo, magbigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon at gawing isang aralin sa kasaysayan ang pagkakaiba-iba ng kasarian."

"Sinasanay ako bilang isang siyentipiko, naniniwala ako sa katibayan, at malinaw na ipinakita ng data na mayroong isang puwang sa pagbabayad ng kasarian."

Christin Wiedemann, SCWIST Nakaraang Pangulo

"Ang kakulangan ng pay equity sa Canada at pandaigdigan ay isang tunay na isyu, ito ay isang kaugnay na isyu, ito ay isang kagyat na isyu, ngunit hindi ito isang isyu ng kababaihan," sabi ni Christin. "Kinikilala ng ulat ng GENC ito at iba pang mayroon nang mga sistematikong isyu, mahusay na nagtanong at inirekomenda ng mga posibleng gawin upang matugunan ang agwat ng pagbabayad ng kasarian, habang inaabangan ang pagpapatupad ng pagbabago sa mga kababaihan."

"Bilang isang inhinyero, nakaranas ako ng bias bias sa pangangalap at pag-upa ng mga kasanayan sa STEM, at ang aking mga karanasan ay hindi natatangi!"

Anja Lanz, Engineer ng Disenyo

"Sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayan sa pagtuturo sa isang malaki, magkakaibang pool ng mga kababaihan sa STEM, alam ko na ang mga hadlang na ito ay tunay na totoo para sa maraming mga kababaihan, " Paliwanag ni Anja. "Kasama sa ulat ng GENC ang mga tukoy na rekomendasyon upang pilitin ang mga gumagawa ng patakaran at mga kumpanya na tugunan ang mga sistematikong isyung ito, at alisin ang mga hadlang sa pag-unlad ng trabaho at karera para sa mga kababaihan."

Kasabay ng pagtaguyod upang maipatupad ang mga rekomendasyon ng GENC, tinanggal ng SCWIST ang mga hadlang para sa mga kababaihan Gawing Posible ang DIVERSITY - Pagtatrabaho sa mga samahan ng STEM upang akitin ang magkakaibang talento at lumikha ng napapaloob na mga kultura ng lugar ng trabaho kung saan ang lahat ay maaaring umunlad at umunlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa SCWIST Project Manager na si Cheryl Kristiansen sa ckristiansen@scwist.ca.

Ang ulat ng GENC ay naihatid sa WAGE kasama ang isang kahilingan para sa malawak na mga konsultasyon sa publiko upang matiyak na buong representasyon at input sa buong Canada. Ang gawaing GENC ay partikular na may kaugnayan at mas kagyat ngayon, tulad ng pandemya ng COVID-19 pagpapalakas ng pagkakaiba-iba ng kasarian sa Canada at sa buong mundo.

Matuto Nang Higit pa

Para sa karagdagang impormasyon sa SCWIST at mga programa nito upang isulong ang mga kababaihan at babae sa STEM, mangyaring galugarin ang aming website o makipag-ugnay resourcecentre@scwist.ca.


Sa itaas