Scholarship sa Digital Literacy

Lahat ng mga Scholarship
Scholarship sa Digital Literacy

Ang SCWIST ay nalulugod na mag-alok ng mga digital literacy scholarship upang suportahan ang mga kababaihan na naghahanap ng mga pagkakataon para sa propesyonal na pag-unlad at ituloy ang mga karera sa teknolohiya.

Kinikilala ang mga hamon sa pananalapi na kinakaharap ng kababaihan dahil sa pandemya ng COVID-19, nakipagsosyo ang SCWIST sa Mga Lighthouse Labs upang mag-alok ng mga iskolarsip para sa mga kurso sa pag-aaral ng teknolohiya at pagsusulit. Ang mga scholarship na ito ay nagpapalawak ng suporta sa pananalapi ng SCWIST sa mga kababaihan upang mai-upgrade ang kanilang mga kasanayan para sa pagsasama sa tech na industriya ng Canada.

Basahin ang tungkol sa mga karanasan ng mga nanalo ng SCWIST Digital Literacy Scholarship noong nakaraang taon.

Ang mga aplikante ay maaaring pumili sa pagitan ng tatlo sa pinakasikat na mga kurso sa pagbuo ng kasanayan sa Lighthouse Labs kabilang ang web development, front-end javascript at data analytics. Ang lahat ng mga kurso ay part-time at inaalok sa loob ng 6 na linggong panahon simula sa kalagitnaan ng Oktubre sa isang interactive na setting ng silid-aralan na "Online Live".

Isang application ng scholarship bawat tao, mangyaring. Ang mga nanalo ng scholarship ay aabisuhan sa pamamagitan ng email sa katapusan ng Setyembre at magpadala ng isang espesyal na link upang magparehistro para sa kanilang kurso.

Ang mga aplikasyon ay sarado na ngayon. Upang maabisuhan tungkol sa mga pagkakataon sa hinaharap, mangyaring mag-sign up para sa aming newsletter.


Sa itaas