Tumatanggap ng Pananalapi ang SCWIST sa Advance Gender Equality sa STEM Across Canada

Bumalik sa Mga Post

Vancouver, Marso 28, 2019: Ipinagmamalaki ng Society for Canadian Women in Science and Technology (SCWIST) na ipahayag ang pagtanggap ng pondo mula sa Women and Gender Equality (WAGE) – ang bagong pederal na departamento na dating kilala bilang Status of Women Canada (SWC). Ang proyekto ng SCWIST ay bahagi ng $100 milyon na pamumuhunan ng Pamahalaang Pederal sa 250 proyekto na sumusulong sa pagkakapantay-pantay ng kasarian sa buong Canada sa pamamagitan ng pagbuo ng mga suporta sa kapasidad ng mga organisasyon.

Itinatag sa 1981, SCWIST ay may maipagmamalaking kasaysayan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan at babae sa STEM (science, technology, engineering at math) at nagbibigay ng edukasyon, mga programa, mga aktibidad sa networking at mentorship.

Ang aming bagong proyekto - SCWIST Cmga onnek, Advocates at Lnananatili Expertise (SCALE) – pinapalawak ang pagkakaiba-iba ng STEM para sa pagpapalakas ng ekonomiya sa buong Canada. Ang layunin ay pataasin ang pambansang epekto ng SCWIST sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pagiging epektibo ng organisasyon, pagpapanatili ng pananalapi, pag-abot sa pakikipagsosyo at pagtataguyod upang isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa buong Canada. Ang STEM ay ang powerhouse ng hinaharap ng ekonomiya: sa pamamagitan ng proyektong SCALE, gagawa ang SCWIST ng mga landas para sa mga babaeng sinanay na STEM na mag-ambag ng kanilang kaalaman at kasanayan sa hinaharap na iyon.

"Tinatanggap ng SCWIST ang suporta sa pagpopondo na ito upang maisulong namin ang aming misyon na alisin ang mga hadlang para sa mga kababaihan at batang babae na interesado at ituloy ang edukasyon at mga karera sa STEM," sabi ni Kelly Marciniw, Pangulo ng SCWIST. “Nais naming palakasin ang SCWIST upang lumikha ng mga balangkas at estratehikong pakikipagsosyo na magpapalawak sa kapasidad at abot ng SCWIST, at magamit ang mga kontribusyon ng kababaihan ng STEM sa ekonomiya ng Canada."

"Ang SCWIST ay palaging parang isang pamilya, na sumusuporta sa akin sa panahon ng aking karera at nagbibigay-inspirasyon sa akin na magboluntaryo at magbigay muli - upang makatulong akong alisin ang mga hadlang para sa ibang mga kababaihan. ms infinity para sa mga batang babae sa high school at Ang Immigrating Women in STEM (IWIS) ay bahagi ng aming mga pangunahing programa at ang aming mga dedikadong boluntaryo ang dahilan kung bakit matagumpay ang organisasyong ito,” sabi ni Hilda Ching, isa sa mga tagapagtatag ng SCWIST, at isang matagal nang tagasuporta. Masigasig niyang idinagdag, "Ang proyektong ito ng SCALE ay lilikha ng higit pang mga pagkakataon upang makilahok sa SCWIST upang isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian!"  

Ang SCALE ay bubuo sa mga nagawa ng iba pang mga programa ng SCWIST, na kinabibilangan ng MakePossible at Make DIVERSITY Possible, na pinondohan din ng SWC. Nagbibigay ang MakePossible ng 360-degree na mentoring at nag-uugnay sa mahigit 1000 kababaihan at kalalakihan mula sa magkakaibang sektor ng STEM sa buong Canada upang bumuo ng mga kasanayan, magbahagi ng kadalubhasaan at matuto mula sa iba't ibang pananaw gamit ang isang online na platform na mababa ang hadlang. Sa pamamagitan ng Gumawa ng DIVERSITY Posibleng programa, gumagana ang SCWIST sa mga organisasyon ng STEM upang ma-access ang isang magkakaibang talento ng talento at lumikha ng mga napapabilang na kultura ng lugar ng trabaho kung saan maaaring umunlad at maunlad ang lahat.  


Sa itaas