Safe STEM Workplaces Literature Review

Bumalik sa Mga Post

Isinulat ni Amanda Mack.

Bagama't ang kamakailang kilusang #MeToo ay humantong sa pagtaas ng kamalayan sa batay sa kasarian at sekswal na panliligalig, nananatili itong isang makabuluhang isyu ngayon sa mga lugar ng trabaho sa Canada.

Ipinakita ng pananaliksik na isa sa apat na Canadian ay nakaranas ng sekswal na panliligalig sa trabaho o sa isang gawain sa trabaho (Angus Reid Institute). Mas mataas pa ang mga rate na makikita sa mga lugar na pinagtatrabahuhan na pinangungunahan ng mga lalaki, gaya ng nasa larangan ng STEM. Halimbawa, sa Canada noong 2020, 47% ng mga babaeng nagtatrabaho sa mga trade, transportasyon, pagpapatakbo ng kagamitan at mga nauugnay na trabaho ang nag-ulat na nakakaranas ng hindi naaangkop na sekswal na pag-uugali sa trabaho, kumpara sa 19% ng mga lalaki (Statistics Canada, 2021). Katulad nito, sa natural at inilapat na mga agham, 32% ng mga kababaihan kumpara sa 12% ng mga lalaki ay nakaranas ng hindi naaangkop na sekswal na pag-uugali sa trabaho (Statistics Canada, 2021). Natuklasan ng iba pang pag-aaral sa Canada ang mas mataas na rate ng kasarian at sekswal na panliligalig sa mga Katutubong kababaihan, 2SLGBTQ+ na indibidwal, kababaihang may kapansanan, at kabataang babae (Jaffray, 2020; Perreault, 2020; Hango & Moyser, 2018; Angus Reid Institute, 2018).

Ang mataas na rate ng gender-based o sexual harassment na ito ay nagdudulot ng mga mapaminsalang epekto para sa mga nakakaranas nito pati na rin sa mga kumpanya kung saan ito nangyayari. Ang mga biktima ng panliligalig ay mas malamang na mag-ulat ng depresyon, pangkalahatang stress, pagkabalisa, at pagsisisi sa sarili, at mas malamang na hindi gaanong kasangkot sa kanilang trabaho o huminto (Lindquist & McKay, 2018). Bilang karagdagan sa mga personal na epektong ito, ang mga lugar ng trabaho na nakakaranas ng batay sa kasarian o sekswal na panliligalig ay nahaharap sa mababang produktibidad ng empleyado, mataas na antas ng stress at pagtaas ng turnover ng empleyado (Mayer et al., 2020). Sa pamamagitan ng pagbabawas ng nakabatay sa kasarian at sekswal na panliligalig, ang mga lugar ng trabaho ay maaaring mag-enjoy sa isang mas magkakaibang, produktibo, at lugar ng trabahong nakatuon sa mga tao.

Ang mataas na rate ng batay sa kasarian at sekswal na panliligalig ay maaaring maiugnay sa mga sanhi na makikita sa kultura ng organisasyon. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga kumpanya ay patuloy na nag-normalize at tumatanggap ng mga nakakapinsalang pag-uugali tulad ng "pagbibiro", hindi naaangkop na mga biro tungkol sa pagkakakilanlan o pagpapahayag ng kasarian ng isang tao, at hindi pinapansin o pagmamaltrato sa isang tao dahil sa kanilang sekswal na oryentasyon - lahat ay walang epekto (Mayer et al., 2020). Bilang resulta, kailangang pag-isipang muli ng mga lugar ng trabaho kung paano tinutugunan ang kasarian at sekswal na panliligalig sa pamamagitan ng pag-alis mula sa pagliit ng legal na pananagutan sa paglikha ng mga kultura at pamantayan ng organisasyon na pumipigil sa kasarian at sekswal na panliligalig na mangyari sa unang lugar (Mayer, et al., 2020). Kung ang mga lugar ng trabaho ay naglalayon na makamit ang isang ligtas na klima sa trabaho, kritikal na ang higit pang mga holistic na diskarte na nakatuon sa pag-iwas, pagtugon, at pananagutan ay ipatupad. At ang mga lugar ng trabaho ay may batas na mga responsibilidad na gawin ito.

May mga napatunayang pamamaraan na nakakatulong upang mabawasan ang batay sa kasarian at sekswal na panliligalig na pinag-aralan sa WomanACT at SCWIST's repasuhin ang panitikan. Isa sa mga ito ay ang pagtaas ng pananagutan at transparency sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagtatasa sa klima sa regular na batayan at paglalabas ng mga resulta ng mga pagtatasa upang lumikha ng isang kapaligiran na hindi pinahihintulutan ang panliligalig o karahasan. Ang isa pang paraan ay upang matiyak na ang mga patakaran at pamamaraan na may kaugnayan sa panliligalig ay malinaw, komprehensibo, at walang jargon-free at regular na itinataguyod upang matiyak na pamilyar ang mga empleyado sa kanila. Bilang karagdagan, ang pagsasanay sa mga patakaran at pamamaraan pati na rin ang mga kurso tulad ng Pagsasanay sa Bystander ay dapat ihandog sa mga empleyado at pamamahala. Panghuli, ang mga organisasyon ay dapat bumuo ng mga sistema ng pagtugon na nagbibigay-kapangyarihan sa mga empleyado sa pamamagitan ng pagbibigay ng malawak na naa-access na mga serbisyo ng suporta kasama ng mga kasanayang nakabatay sa ebidensya: mga opsyon sa pormal at impormal na pag-uulat, maraming channel sa pag-uulat, mga pamantayan sa pagsisiyasat, at pare-parehong pagpapatupad. Ang nakapalibot sa lahat ng mga hakbang na ito ay ang pangangailangan para sa mga prinsipyong may kaalaman sa trauma upang matiyak ang kagalingan at paggaling ng empleyado habang dumadaan sila sa isang hindi ligtas at potensyal na traumatikong karanasan.

Ang proyektong Supporting Safe STEM Workplaces ay nagbibigay ng libreng suporta sa mga kumpanyang gustong pahusayin ang kanilang mga patakaran, pamamaraan, at pagsasanay tungkol sa gender-based at sexual harassment. Kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya o may alam kang makikinabang sa proyektong ito, mangyaring makipag-ugnayan amack@scwist.ca para sa karagdagang impormasyon.

Basahin ang buong pagsusuri sa panitikan or matuto nang higit pa tungkol sa proyektong Supporting Safe STEM Workplaces.


Sa itaas