Simulan ang Iyong Paglalakbay sa EDI Dito

Mga Pangunahing Kaalaman - Bakit Mahalaga ang Pagkakaiba-iba?

Magsimula dito para sa isang pangkalahatang-ideya kung bakit mahalagang maakit ang magkakaibang talento at lumikha ng mga kultura sa lugar ng trabaho kung saan ang lahat ay umunlad.

Indibidwal na Pagkilos

Ang mga indibidwal ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na gumawa ng aksyon, at sundin ang mga pinakamahusay na kasanayan sa kanilang sarili upang isulong ang EDI sa kanilang mga komunidad at lugar ng trabaho.

Aksyon sa Organisasyon

Ang mga organisasyon ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba! Hikayatin at isulong ang magkakaibang talento. Lumikha ng kulturang napapabilang sa lugar ng trabaho kung saan umunlad ang lahat. Bumuo ng mga patakaran na nakatuon sa katarungan.

Pagkilos ng Gobyerno

Maaaring baguhin ng patakaran at batas ng gobyerno ang mga balangkas na pinatatakbo ng mga indibidwal at korporasyon sa loob. Ang gobyerno ay madalas ding humantong sa pamamagitan ng halimbawa.


Sa itaas