Mga Indigenous Student Scholarship

Chief Joe Mathias BC Aboriginal Scholarship

Halaga: Iba't ibang

Ang Chief Joe Mathias BC Aboriginal Scholarship Fund ay itinatag upang parangalan ang alaala ng yumaong Chief Joe Mathias at upang matupad ang kanyang pananaw sa post-secondary na edukasyon para sa lahat ng mga tao sa First Nation.

Magbasa Pa at Mag-apply

Mga Scholarship at Bursaries ng Health Sciences Association

Halaga: $ 1,500

Nagbibigay ang HSA ng dalawang $1500 na bursary sa mga Indigenous na estudyante mula sa BC na nagpapatuloy o nagpapatuloy sa anumang larangang nauugnay sa HSA.

Magbasa Pa at Mag-apply

BCAAFC Post-Secondary Student Support

Halaga: Iba't ibang

Ang Post-Secondary Student Support Program (PSSSP) ay nagbibigay ng mga karapat-dapat na mag-aaral sa First Nations ng pondo upang ma-access ang mga oportunidad sa edukasyon sa post-secondary level, kabilang ang mga programa sa paghahanda sa pasukan sa unibersidad at kolehiyo.

Magbasa Pa at Mag-apply

Canada Post Education Grant

Halaga: $2,000

Nagbibigay ang Canada Post ng $2,000 na gawad sa mga Katutubong Tao na nag-renew ng kanilang pag-aaral sa edukasyon.

Magbasa Pa at Mag-apply

Indspire Indigenous Education Bursary at Scholarships

Halaga: Iba't ibang

Ang mga bursary, scholarship at parangal ng Indspire ay bukas sa mga full at part-time na mag-aaral sa kolehiyo, unibersidad, skilled trades, apprenticeship, at mga programa sa teknolohiya.

Magbasa Pa at Mag-apply

McGill Funding para sa Indigenous Undergraduate StudentsMcGill

Halaga: Iba't ibang

Ang McGill University ay may ilang mga programa ng parangal na nakatuon sa mga katutubong mag-aaral na naghahabol ng isang Bachelor's degree, at kung saan ipinahiwatig ang isang Undergraduate Professional degree sa Medisina, Dentistry, at/o Batas.

Magbasa Pa at Mag-apply

Mga Scholarship at Bursary ng BC Hydro Indigenous

Halaga: $ 2,000 sa $ 8,000

Available ang mga scholarship at bursary ng BC Hydro sa mga Indigenous na estudyante mula sa BC First Nations o Indigenous na permanenteng residente ng BC na nag-aaral sa isang akreditadong post-secondary na institusyon sa isang programa na tumutugma sa isang karera sa BC Hydro.

Magbasa Pa at Mag-apply

Bagong Relationship Trust Student Scholarships at Bursaries

Halaga: Iba't ibang

Ang programa ng bursaries at scholarship ay nagbibigay ng suportang pinansyal sa mga mag-aaral ng First Nation para tulungan sila sa pagkamit ng tagumpay sa kanilang post-secondary na paglalakbay. Ang mga bursary ay iginawad sa mga mag-aaral na naghahabol ng mga Sertipiko, Diploma, Trade at Associate degree. Ang mga scholarship ay iginawad sa mga antas ng Undergraduate, Masters, at Doctorate.

Magbasa Pa at Mag-apply

Mga Listahan ng Scholarship ng Aboriginal Learning Links

Halaga: Iba't ibang

Inililista ng Aboriginal Learning Links ang ilang pangunahing parangal para sa mga mag-aaral ng BC First Nations.

Magbasa Pa at Mag-apply

Scholarship ng Katutubong Babae sa Teknolohiya

Dapat ay nakatapos ka ng hindi bababa sa isang taon ng post-secondary studies (30 credits) na humahantong sa isang undergraduate degree, diploma o certificate sa Computer/Data Science, Engineering, o Mathematics, at magpapatuloy sa iyong pag-aaral sa isang pampublikong post- pangalawang institusyon para sa hindi bababa sa isang karagdagang taon.

Magbasa Pa at Mag-apply

BC Scholarship Society Indigenous Award

Halaga: $ 1,000 sa $ 5,000

Ang BC Scholarship Society ay nag-aalok ng mga programa ng Indigenous Award para sa mga mag-aaral na nagsasagawa ng trades training, apprenticeship, diploma, certificate, degree o post-degree na mga programa sa BC. Available ang mga ito sa mga mag-aaral na kinikilala bilang Katutubo – Unang Bansa (Katayuan o Hindi Katayuan), Métis o Inuit.

Magbasa Pa at Mag-apply

Mga Iskolar ng Ch'nook

Halaga: $2,000, kasama ang mga nabayarang gastos na pagdalo sa dalawang Ch'nook Scholars Regional Gatherings, mga pagkakataong makipag-network at matuto mula sa mga lider ng negosyo, workshop at seminar tungkol sa mga paksa ng negosyo ng Katutubo, mga propesyonal na headshot, at iba pang benepisyo.

Ang programang Ch'nook Scholars ay nagbibigay sa mga Indigenous post-secondary business students ng mga tool at koneksyon na kailangan nila upang magtagumpay sa kanilang pag-aaral at karera.

Magbasa Pa at Mag-apply

Mga Scholarship ng BCIT at Tulong Pinansyal

Halaga: Iba't ibang

Nag-aalok ang BCIT ng malawak na hanay ng mga scholarship, parangal, bursary, at tulong pinansyal para mag-aplay ang mga Indigenous na estudyante. Bisitahin ang kanilang website para sa buong detalye.

Magbasa Pa at Mag-apply

Tool sa Paghahanap ng mga Indigenous Bursaries

Ang tool sa paghahanap ng Indigenous bursaries ay isang mahahanap na listahan ng 524 bursaries, scholarship at insentibo na naglalayon sa mga Indigenous na estudyante sa buong Canada.

Magbasa Pa at Mag-apply

Sa itaas