Ang Norma Rose Point Tagumpay ng Mag-aaral ng Tagumpay para sa mga Mag-aaral ng Aboriginal (BCIT)

Ang Mga Serbisyo ng Aboriginal ay nag-aalok ng hanggang sa $ 36,000 (sa iba't ibang mga halaga ng award) sa pamamagitan ng The Norma Rose Point Student Success Grant para sa mga Aboriginal na Mag-aaral. Upang matulungan ang pagkamit ng tagumpay sa akademya, ang mga gawad na ito ay magagamit sa mga mag-aaral ng Aboriginal na tinatanggap sa anumang full-time Trades, Technology and Apprenticeship, BCIT na kredensyal na programa. Ang mga gawad ay magagamit sa bago at patuloy na mga mag-aaral, na may kagustuhan na ibinigay sa mga bagong aplikante.

Ang Norma Rose Point Tagumpay ng Mag-aaral ng Tagumpay para sa Mga Aboriginal na Mag-aaral Pormularyo:

* Mangyaring tiyakin na basahin mo ang checklist at mag-aplay nang naaangkop.

FortisBC Sustainable Energy Management Advanced Certificate (SEMAC) Grant (BCIT)

Inalok ng ForitsBC ang FortisBC Sustainable Energy Management Grant para sa limang mag-aaral. Ang mga gawad na ito ay magagamit sa mga bagong mag-aaral ng Aboriginal sa Sustainable Energy Management Advanced Certificate (SEMAC) Program.

Pangunahing oras at abiso: Susuriin ang mga aplikasyon sa sandaling naaprubahan ang mga aplikasyon sa programa.

* Mangyaring tiyakin na basahin mo ang checklist at mag-aplay nang naaangkop.


Panlabas na Scholarships, Awards and Bursaries para sa mga Aboriginal Student