Mga Pagninilay sa Nakaraang 16 na Araw ng Aktibismo Laban sa Karahasan na Nakabatay sa Kasarian

Bumalik sa Mga Post

Sa pagdiriwang natin ng International Human Rights Day sa Disyembre 10, sumali sa SCWIST habang iniisip natin ang nakalipas na 16 na araw ng aktibismo laban sa Gender-Based Violence (GBV).

Sinimulan ng SCWIST ang pag-uusap kasama ang Woman Abuse Council of Toronto (WomanACT) noong nag-host sila ng 'Oo, ito ang aming negosyo!' sa Uber Engineering Hub sa Toronto sa bisperas ng International Day for the Elimination of Violence Against Women. Habang ang WomanACT at SCWIST ay patuloy na nagbibigay liwanag sa GBV, tumutuon din sila sa sekswal na panliligalig sa industriya ng Canadian STEM na may suporta mula sa Department of Justice Canada. Ang Proyekto sa Safe STEM Workplaces ay kasalukuyang nagtatrabaho kasama ng ilang organisasyon ng STEM sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanila upang bumuo ng mga iniayon at komprehensibong patakaran, magtatag ng mga mekanismo ng pag-uulat na may kaalaman sa trauma, at lumikha ng mga paraan para sa paglutas at mga landas ng referral. Sa kasalukuyan, ang proyekto ay nagtatrabaho kasama ng ilang kumpanya upang suriin at i-update ang kanilang mga kasalukuyang patakaran at tukuyin ang mga gaps sa kaalaman upang madagdagan ng naaangkop na mga indibidwal na hakbangin sa pagsasanay.

“Sa Bagong Taon (2023), ilulunsad namin ang mga opsyon sa personal, virtual, synchronous at asynchronous na pagsasanay,” sabi ni Maya Low, Training Specialist at Project Coordinator sa SCWIST. Malugod niyang tinatanggap ang mga katanungan at inaanyayahan ang lahat ng mga interesadong makibahagi na makipag-ugnayan safe-stem@scwist.ca

Bagama't ngayon ay minarkahan ang pagtatapos ng 16 na araw ng mga pag-uusap mula sa buong mundo at sa buong Canada, ang Direktor ng Patakaran at Epekto ng SCWIST na si Melanie Ratnam, ay nagsabi, "Lubos akong umaasa na patuloy tayong #movethedial na may mas mahusay na pag-unawa sa kung paano tayo makakatulong na maalis ang GBV – kung sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga mapagkukunan at lokal na serbisyo ng suporta o sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagkakaiba-iba ng kasarian upang itaguyod ang mga ligtas na kapaligiran sa trabaho na walang panliligalig. Ang pagbabago ng patakaran ay mangangailangan na tayong lahat ay patuloy na gumawa ng pangako na wakasan ang GBV. ”


Sa itaas