Muling pinagtitibay ang aming Dedikasyon na Tanggalin ang Karahasan na Nakabatay sa Kasarian

Bumalik sa Mga Post

Pag-alis ng Karahasan na Nakabatay sa Kasarian

Humigit-kumulang isa sa tatlong kababaihan sa buong mundo ang nahaharap sa nakakapangit na katotohanan ng karahasan na nakabatay sa kasarian, isang malaganap na isyu na umaabot sa mga lugar ng trabaho sa Canada. 

Ang 16 na Araw ng Aktibismo Laban sa Karahasang Batay sa Kasarian Ang kampanya ay nagsisilbing isang mahalagang plataporma upang itaas ang kamalayan, ibahagi ang mga kuwento ng nakaligtas at magkaisa laban sa malaganap na kalikasan ng karahasan na nakabatay sa kasarian. 

Mula nang mabuo ito noong 1991 ng United Nations, ang 16 na Araw ng Aktibismo ay naging isang mabigat na plataporma para sa walang patawad na pagkondena sa karahasan na nakabatay sa kasarian. Magsisimula ang taunang kampanya sa ika-25 ng Nobyembre at magtatapos sa ika-10 ng Disyembre. 

Bakit 16 Days?

Maraming mahahalagang sandali para sa kababaihan at karahasan na nakabatay sa kasarian ay nahuhulog sa loob ng 16 na araw ng aktibismo. 

Noong Nobyembre 25, 1960, ang magkapatid na Mirabal, mga aktibistang pulitikal sa Dominican Republic, ay pinaslang dahil sa kanilang adbokasiya. Ang kanilang sakripisyo ay sumisimbolo sa hindi mabilang na kababaihan na nawalan ng buhay dahil sa karahasan na nakabatay sa kasarian at nagsisilbing isang matinding paalala ng patuloy na pakikibaka na kinakaharap ng kababaihan at marginalized na komunidad sa buong mundo. Noong 1999, itinalaga ng United Nations ang ika-25 ng Nobyembre bilang ang International Day for the Elimination of Violence Against Women

Noong Disyembre 6, 1989, 14 na kabataang babae ang pinaslang sa Polytechnique Montréal. Ang pagkilos na ito ng marahas na misogyny ay nagpadala ng shockwave sa buong Canada at humantong sa Parliament na italaga ang Disyembre 6 bilang Ang Pambansang Araw ng Pag-alaala at Pagkilos sa Karahasan Laban sa Kababaihan.

Ang 16 na Araw ng Aktibismo ay nagtatapos sa Human Rights Day para parangalan ang ika-10 ng Disyembre, 1948, nang pinagtibay at iprinoklama ng United Nations ang Universal Declaration of Human Rights, isa sa pinaka-groundbreaking na pandaigdigang pangako. Ang landmark na dokumentong ito ay nagtataglay ng mga hindi maiaalis na karapatan na ang bawat isa ay may karapatan bilang isang tao – anuman ang lahi, kulay, relihiyon, kasarian, wika, pulitikal o iba pang opinyon, bansa o panlipunang pinagmulan, ari-arian, kapanganakan o iba pang katayuan.

Pagtaas ng Kamalayan at Pagtuligsa sa Karahasan na Nakabatay sa Kasarian 

Ang karahasan na nakabatay sa kasarian ay nasa paligid natin. Sinasaklaw nito ang iba't ibang anyo ng pananakit, diskriminasyon at pang-aabuso. Maaari itong ipahayag sa pisikal at emosyonal, at maipakita sa parehong banayad at lantad na mga paraan.

Ang mga ugat ng GBV ay nasa paligid natin, bagaman maaaring mahirap silang makita sa simula. Nagpapakita sila sa mga biro na minamaliit ang mga LGBTQ2S+, online na panliligalig na nagta-target sa mga batang babae at mga patakaran sa lugar ng trabaho na tumututol o nagpapababa sa kababaihan.

Sa pagkilala sa kalubhaan ng problemang ito, ang ilang mga tagapag-empleyo ay aktibong gumagawa ng mga hakbang upang pangalagaan ang kanilang mga empleyado. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, mayroon pa ring kritikal na pangangailangan para sa mas komprehensibo at maimpluwensyang mga hakbangin, tulad ng SAFE STEM Workplaces Initiative, sa pangunguna ng WomanAct at SCWIST, na naglalayong magbigay ng pinahusay na access sa legal na suporta at mga serbisyo, at pakilusin ang kaalaman at mga pangakong kasanayan upang mas maprotektahan ang kababaihan laban sa GBV sa lugar ng trabaho. 

"Ang kamalayan ay ang unang hakbang patungo sa pagbabago, at ang kampanyang ito ay nakakatulong na basagin ang katahimikan na kadalasang bumabalot sa mga isyung ito," paliwanag ni Claudia Rivera, Training Specialist para sa SafeSTEM Workplaces Project.

Pag-aalis ng Karahasan na Nakabatay sa Kasarian

Bagama't maraming gawain ang ginagawa upang labanan ang karahasan na nakabatay sa kasarian, may ilang mga pangunahing lugar kung saan higit pa ang maaaring gawin.

Ang pakikipag-ugnayan ng mga lalaking kaalyado ay mahalaga sa pagbuwag sa malalim na nakatanim na mga pamantayan ng lipunan na nag-aambag sa karahasan na nakabatay sa kasarian. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng pag-unawa, pakikiramay at aktibong pakikilahok ng mga lalaki, maaari nating hamunin at baguhin ang mga nakakapinsalang saloobin at pag-uugali. 

Ang papel ng teknolohiya sa pagpapagana ng karahasan na nakabatay sa kasarian ay dapat ding tugunan. Habang lalong nagiging konektado ang ating mundo, napakahalagang bumuo ng mga diskarte na nagpapagaan sa mga panganib na dulot ng online na panliligalig at pang-aabuso.

Ang pakikipagtulungan sa mga pinuno ng industriya ay isa pang mahalagang bahagi sa paglinang ng mga ligtas na kapaligiran sa trabaho. Sa pamamagitan ng paggamit ng impluwensya at mapagkukunan ng mga organisasyon, maaari tayong magpatupad ng mga patakaran at kasanayan na aktibong nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay, paggalang at walang pagpaparaya para sa karahasan na nakabatay sa kasarian.

Ang landas tungo sa pag-aalis ng karahasan na nakabatay sa kasarian ay nangangailangan ng mga panlahat at pagtutulungang pagsisikap upang maisakatuparan ang sistematikong pagbabago. Ngunit sa pamamagitan ng pagsusumikap na ito, maaari tayong lumipat patungo sa isang lipunan at mga lugar ng trabaho kung saan ang lahat ay tinatrato nang may dignidad at paggalang.

Makipag-ugnay

Manatiling napapanahon sa lahat ng gawaing ginagawa ng SCWIST upang matugunan ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa STEM sa pamamagitan ng pagsunod sa amin sa LinkedInFacebookInstagram at X, at sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming newsletter


Sa itaas