Buod ng Proyekto: Gawing Posible ang DIVERSITY

Bumalik sa Mga Post

Gawing Posible ang DIVERSITY

Gawing Posible ang DIVERSITY ay isang proyektong SCWIST na pinondohan ng Kagawaran ng Babae at Pagkakapantay-pantay ng Kasarian (WAGE) Canada upang isulong ang pagkakaiba-iba ng kasarian sa STEM (agham, teknolohiya, engineering at matematika).

Gumawa ng DIVERSITY Posibleng magbuo sa matagumpay na Women in Technology Project, na pinondohan din ng WAGE, na nilikha Gawing posible, Ang platform na on-line ng SCWIST na nakatuon sa 360 degree mentoring, skill exchange at pag-aaral ng mahabang buhay. Gawing posible (www.makepossible.ca) ginagawang posible para sa mga kababaihan at kalalakihan mula sa magkakaibang sektor ng STEM na kumonekta, maghanap ng mga tagapayo, makipagpalitan ng mga kasanayan at magbahagi ng kadalubhasaan. Sa proyektong Make DIVERSITY Possible, ang SCWIST team ay nakikipagtulungan sa mga kumpanya ng STEM upang lumikha ng mga tool sa pagkakaiba-iba at bumuo ng mga kultura sa lugar ng trabaho na inklusibo - na yakapin at isulong ang isang magkakaibang workforce.

Ang implicit bias ay talagang isang problema na kailangan nating tugunan para isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Kailangang humanap ng mga kumpanya ng mga paraan upang maalis ang implicit bias mula sa mga proseso ng recruitment, hiring at promosyon – upang maakit, mapanatili at maisulong nila ang magkakaibang talento upang suportahan ang mas malakas na pagganap sa ekonomiya.

Maria Issa, Tagapangulo ng Proyekto

Ang pagkuha ng magkakaibang manggagawa ay ang unang hakbang. Kailangan nating lumikha ng napapabilang na mga kapaligiran sa lugar ng trabaho na naghihikayat at sumusuporta sa pagkakaiba-iba; mga kapaligiran kung saan ang lahat ay maaaring umunlad at maging masaya.

Christin Wiedemann, Pangulo ng SCWIST 2016-2018

Alam namin na ang pagkakaiba-iba sa isang lugar ng trabaho sa STEM ay nagtutulak ng pagbabago, pakikipagtulungan, mga malikhaing solusyon at pinahusay na pagganap. Ang pagkakaiba-iba ay nagiging isang mapagkumpitensyang kalamangan para sa parehong mga employer at empleyado sa BC at sa buong Canada. Ang layunin namin sa proyektong ito ay Gawing Posible ang DIVERSITY.

Cheryl Kristiansen, Tagapamahala ng Proyekto

Paglahok sa Canada ng Gender Equality Network

Ang isang kritikal na bahagi ng proyekto ay kinabibilangan ng pakikipagtulungan sa isang pan-Canadian na network ng 150 kababaihang lider upang ibahagi ang lokal na kadalubhasaan sa proyekto, magtulungan at gumamit ng mga mapagkukunan upang lumikha ng isang pambansang planong nakatuon sa pagkilos upang isulong ang pagkakapantay-pantay para sa mga kababaihan.

Nagtalaga ang SCWIST ng tatlong babaeng lider para lumahok sa Gender Equality Network Canada:

  • Christin Wiedemann – isang Physicist, Co-CEO at Chief Scientist sa PQA Testing, at dating Presidente ng SCWIST
  • Fariba Pacheleh – isang Computer Scientist, Senior Project Manager sa BCLDB, WebAlliance Vice-Chair at BCIT PTS Instructor
  • Anja Lanz - isang Design Engineer sa Haakon Industries, Pangulo ng Babae sa Engineering (Vancouver Region) at Past Chair ng DAWEG / EGBC

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa SCWIST Project Manager, Cheryl Kristiansen: ckristiansen@scwist.ca


Sa itaas