Pagsuporta sa Indigenous STEM Circles

Pagsira ng mga hadlang para sa mga kabataang Katutubo. 

Gumagawa ang SCWIST ng isang bagong programang wrap-around na tumutugon sa mga kasalukuyang puwang at hadlang para sa mga Katutubong kabataan sa mga baitang 8-12 na gustong ituloy ang isang STEM na edukasyon at karera.

Sinusuportahan ng Flannagan Foundation at sa pagsangguni sa mga katutubong komunidad, ang SCWIST ay nagpapatakbo ng isang pilot program kasama ang 5-10 Indigenous na mga mag-aaral, na tumutuon sa mga kasanayan sa matematika at sumusunod sa kanilang career journey ng isang senior high school na Katutubong kabataan patungo sa isang internship.

Upang maunawaan ang mga pangangailangan ng aming mga kalahok, magsasagawa ang SCWIST ng pananaliksik upang suriin ang programa at sa kalaunan ay bubuo ng isang mas komprehensibong programa na may mas malalim na pananaliksik sa mga darating na taon upang itaguyod ang mga pagkakataon sa edukasyon ng STEM para sa mga Katutubong kabataan.

Kabilang sa mga bahagi ng Indigenous STEM Circles ang mga kasalukuyang programa ng SCWIST, tulad ng iniangkop na e-mentoring para sa aming mga kalahok, mga programa kasama ang aming mga kasosyong Grokolli (isang online AI-driven math tutoring platform), Eagles of Tomorrow's Math Yes We Can after-school program (BC), at ang Bison Regional Science Fair (MB).

Kung ikaw ay isang kumpanya na interesado sa pagho-host ng mga mag-aaral bilang intern o isang organisasyon na gustong makipagsosyo sa amin, mangyaring makipag-ugnayan development@scwist.ca.


Sa itaas