Tungkol sa Programa

Ang pilot program ng STEM Streams ay isang libre at naa-access na pagkakataon para sa mga kababaihan* na nagpahayag ng interes sa pagtataguyod ng karera sa STEM ngunit gustong bumuo ng higit pang mga kasanayan sa pre-employment upang makaramdam ng kapangyarihan na makuha ang STEM na trabahong gusto nila. Sa paglipas ng susunod na taon, ang mga kalahok ay kukumpleto ng 8 pre-employment at skill-development workshops. Nasa ibaba ang isang sample ng 8 paksa na sasakupin ng mga workshop.

 • I-market ang iyong mga kasanayan: Ipagpatuloy ang pagsusulat, Cover letter
 • Itaas ang iyong presensya sa online: Networking at social media.
 • Buuin ang iyong elevator pitch at mga kasanayan sa pakikipanayam
 • Mga kasanayan sa network
 • Umakyat sa hagdan ng karera
 • Pagpaplano ng karera at paglipat sa pagitan ng iba't ibang disiplina, mga kasanayan sa pagbuo ng relasyon at kung paano makahanap ng mga tagapayo. [Pagkamalayan sa sarili at paghahanap ng iyong layunin]
 • Mga digital na kasanayan at pag-unawa ie, Web3 [Blockchain technology]
 • Pag-navigate sa kultura sa lugar ng trabaho: pagtataguyod sa sarili, alamin ang iyong mga karapatan at obligasyon sa lugar ng trabaho

Ang mga kalahok ng STEM Streams ay magkakaroon din ng access sa mga mentor, personalized na suporta sa karera at magkakaroon ng pagkakataong ituloy ang iba pang propesyonal na pagsasanay sa pagpapaunlad sa buong taon. Magbibigay din ang STEM Streams ng mga wrap-around na serbisyo ng suporta depende sa mga pangangailangan ng mga kalahok.

Sino ito para sa?

Kami ay partikular na naghahanap para sa mga kababaihan* na interesado sa isang karera sa STEM na may interes sa pagtataguyod ng mga karera sa larangan ng STEM na kinikilala bilang alinman sa limang grupong ito na hindi gaanong kinakatawan: racialized, Indigenous, 2SLGBTQ+, pamumuhay na may mga kapansanan, at/o matagal na paghiwalay mula sa ang lakas paggawa.

*Tinatanggap namin ang mga kababaihan - cisgender at transgender - pati na rin ang mga genderqueer na tao na kumportable sa mga espasyong nakatutok at hinihimok ng mga karanasan ng kababaihan.

Paano ako magsa-sign up?

Mangyaring punan ang isang Form ng Pagpapakita ng Interes kung interesado kang magparehistro. Tumatanggap kami ng mga kalahok nang paikot-ikot. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o kailangan ng suporta sa pagsagot sa form, mangyaring mag-email sa: [protektado ng email]

FAQs

Paano ko malalaman kung ako ay karapat-dapat para sa programa?

Kwalipikado ka kung matutugunan mo ang sumusunod na apat na pamantayan:

 1. Mayroon kang interes sa pagsulong ng karera sa STEM.
 2. Isa kang babae (o taong may iba't ibang kasarian na komportable sa mga espasyong nakatuon sa mga karanasan ng kababaihan), at kinikilala mo ang sarili bilang miyembro ng komunidad ng 2SLGBTQIA+, at/o bilang isang taong may kapansanan, at/o bilang isang taong may lahi, at/o bilang isang Katutubo, at/o isang taong nawala sa trabaho sa loob ng mahabang panahon o panahon.
 3. Ikaw ay 18+ na ang edad.
 4. Ikaw ay isang Canadian Citizen o isang Permanenteng Residente ng Canada.

Ano ang kasama sa programa?

Ang programa ay nakabalangkas sa paligid ng walong foundational pre-employment at training workshops na tutulong sa iyo na sumulong sa isang STEM career. Inaasahan namin na aabutin ka ng dalawang buwan upang makumpleto ang programa, kahit na maaari kang tumagal ng hanggang sampung buwan.

Uulitin ang mga workshop dalawang beses sa isang linggo: Miyerkules mula 9am-4pm EST at Huwebes mula 9am-4pm PST. Sa buong programa, mag-aalok kami ng karagdagang suporta sa karera tulad ng mga kaganapan sa networking at karagdagang mga workshop sa pag-unlad ng propesyonal. Kapag nakumpleto mo na ang 8 pre-employment workshop, magkakaroon ka ng access sa personalized na STEM na trabaho at at mga pagkakataon sa karera (mga internship, mentorship, career fair, oportunidad sa trabaho at higit pa.)

Paano ihahatid ang programa?

Ang programa ay ihahatid sa hybrid na format. Ang lahat ng mga workshop ay halos ihahatid at kung gugustuhin, ang mga kalahok ay magkakaroon ng mga pagkakataong magtipon nang personal upang dumalo sa mga workshop bilang isang grupo (sa ilang mga pangunahing lungsod lamang). Ang ilang mga wrap-around na serbisyo at suporta ay ganap na ihahatid online, ang iba ay ganap na personal.

Paano kung kailangan ko ng pangangalaga sa bata, magpahinga ng isang araw sa trabaho, o mag-commute sa mga workshop at o iba pang mga akomodasyon?

Nag-aalok kami ng maraming serbisyong wrap-around upang matulungan kang ma-access ang aming programa at makamit ang iyong mga layunin sa karera, kabilang ang bayad na pangangalaga sa bata, transportasyon, at isang may bayad na araw na walang trabaho. Mangyaring ipaalam sa amin sa Form ng Pagpapakita ng Interes kung kailangan mo ng anumang suporta.

Saan nanggagaling ang iyong pondo?

Ang pilot project ng STEM Streams ay pinondohan ng Gobyerno ng Canada.