Bagama't higit sa kalahati ng populasyon ang mga kababaihan, sila ay isang maliit na minorya ng mga propesyonal sa karera sa matematika, agham, inhinyero at teknolohiya (STEM).

Ang mga dahilan para sa hindi gaanong representasyon ng mga kababaihan ay kumplikado, ngunit ang isang malakas na kadahilanan ay ang mga kabataang babae ay kulang ng mga kinakailangang huwaran at paghihikayat upang ituloy ang kinakailangang edukasyon.

Mag-sign up para sa eMentoring at kami ay makikipag-ugnay sa isang propesyonal na babae na malapit sa iyong sariling mga interes o nauunawaan ang iyong sitwasyon. Makikipag-usap ka sa email sa loob ng anim na linggo, na sumasaklaw sa iba't ibang mga paksa kabilang ang buhay pagkatapos ng high school, pananalapi, at balanse sa buhay-trabaho.

Mahalagang tandaan na ang eMentoring ay tungkol sa patnubay, mga pagpipilian sa karera, at buhay sa mga patlang ng STEM. Hindi ito pagiging magulang, pagpapayo o pagtuturo. Ang mga kalahok ay inaasahang magbigay ng regular, na may maingat na pag-uusap.

Tumatakbo ang eMentoring tatlong beses sa isang taon. Magagamit ang programa para sa anumang mag-aaral na kumikilala bilang babae o kababaihan, batang babae, trans, genderqueer, non-binary, two-espiritu, at pagtatanong sa kasarian.

Ang susunod na round ng eMentoring ay tatakbo mula Abril 29 – Hunyo 21. Bukas ang mga aplikasyon para sa mga mag-aaral. Ang mga aplikasyon para sa mga tagapayo ay sarado.

Pinangunahan mo ba o lumahok sa isang aktibidad bilang isang ms infinity o kinatawan ng Youth Engagement?


Sa itaas