Blog ng Pangulo Nov 2014

Bumalik sa Mga Post

Nasa gitna tayo ng isang mahalagang pag-aaral sa Katayuan ng Kababaihan sa Canada at sa kahalagahan nito sa pang-ekonomiya at panlipunang kalamangan. Ang SCWIST ay nakikibahagi sa buong kapangyarihan sa inisyatibong ito at mayroon kaming isang tinig!

Nagtatrabaho kami nang malapit sa WEB Alliance at sumali sa Oktubre 24 BC Economic Forum: Women as Catalyst for Growth. Ang Forum ay pinangunahan ng mahusay na pangkat ng mga tao kabilang ang Lois Nahirney, Carolyn Cross, Jill Earthy, Alex Johnston, Kristina De Araujo. Sinuportahan ito ng gobyerno ng BC at Pederal na may presensya at salitang pangako mula kay Premier Christy Clark, Hon. Shirley Bond, Hon. Naomi Yamamoto, at Kagalang-galang na Kellie Leitch.

Ang isa pang mahusay na kaganapan para sa aming samahan ng SCWIST ay nangyari noong Nobyembre 18, madaling araw bago ika-6 ng umaga! Oo, nagkaroon kami ng pagkakataon na makipag-usap sa House of Commons sa Ottawa sa pamamagitan ng ligtas na video conferencing sa downtown Vancouver! Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa trabaho sa koponan at ang lakas ng pangkat kumpara sa indibidwal, narito ang isang mahusay na halimbawa! Ang pinakadakilang pagpapahalaga ko ay kay Dr. Maria Issa, nakaraan ng Pangulo ng SCWIST at isa sa mga pinakadakilang tagasuporta ng SCWIST sa loob ng maraming taon. Kung wala ang kanyang tulong, ang kanyang pampasigla at suporta ay hindi ko maihatid ang aming mensahe at masarap ang pakiramdam tungkol dito! Maria, ikaw ay isang mahusay na tagapayo at isang hangarin sa ating lahat!

Hindi maikakaila ang papel ng mga samahang tulad ng SCWIST. Upang mabilang ang ilang mga samahan na nakipagtulungan ako sa nakaraang buwan: Komite ng Pagpapayo sa Multikultural, Forum para sa Mga Negosyante ng Babae, BCIT Center ng Kahusayan sa Analytics, at SFU Innovation Boulevard. Napatunayan namin at patuloy na pinatunayan na maaari kaming maging matagumpay at makamit ang mahusay na mga resulta kapag mayroon kaming isang malinaw na pananaw at maaaring magtulungan nang magkasama.

Ang kinalabasan ng BC Economic Forum, Status of Women na pag-aaral ng House of Commons, at lahat ng iba pang mga pagkukusa ay maghuhubog sa direksyong kailangan nating gawin upang maging numero unong bansa sa mundo sa paglutas ng mga isyung panlipunan, pangkultura, at pangkasaysayan na nauugnay sa kababaihan .

At muli hindi natin magagawa ang mga pambihirang bagay nang walang mga tao! Kailangan namin ng suporta at mentor mula sa kapwa lalaki at kababaihan at kumilos ayon sa kahalagahan sa pang-ekonomiya at sa gayon ay lumikha ng mga pagkakataon para sa lahat ng mga taga-Canada - dahil magkasama tayo.


Sa itaas