Oktubre 15-17th 2016: Sinusuportahan ng SCWIST ang pangangalaga sa bata sa genomics hackatohon event na tinawag na Hackseq

Para sa karagdagang impormasyon mangyaring mag-click dito.