Abiso ng SCWIST AGM

Bumalik sa Mga Post

Ang lahat ng mga kasapi sa mabuting katayuan ay inaanyayahan na dumalo sa SCWIST AGM ngayong taon Lunes Hunyo ika-18 ng 5:45 ng hapon.

Lokasyon: Paetzold Health Education Center - Multipurpose Room
VGH, Pattison Pavilion (antas 1 - sa likod ng info desk) - 899 West 12th

Ang kaganapang ito ay walang bayad para sa lahat ng miyembro na may magandang katayuan. Ibibigay ang hapunan. Mangyaring mag-email sa resourcecentre@scwist.ca upang kumpirmahin ang pagdalo dahil makakatulong ito sa amin na matukoy kung gaano karaming pagkain ang ibibigay.

Ang isang boto sa pagtatalaga ng pinarangalan na pagiging kasapi ay gaganapin.

Inaasahan namin na makita ka doon !!


Sa itaas