Ang WAGE Ministro Monsef ay Kinakailangan ng SCWIST at Mga Kasosyo sa Komunidad sa Pagsulong ng Pagkakapantay-pantay sa Kasarian sa buong Canada!

Eksperto ng Lakas at Lakas ng STEM: Mga Nakaraan na Pangulo ng SCWIST kasama ang Ministro Monsef (L hanggang R): Hiromi Matsui, Hilda Ching, Ministro Monsef, Fariba Pacheleh, Christine Wiedemann, Maria Issa at Penny LeCouteur

Noong Agosto 26, 2019, si Kagawad Ministro Maryam Monsef ay sumali sa koponan ng SCWIST para sa isang pag-update sa aming Posible na Posible na Gawing DIVERSITY at mga paraan na maisusulong natin ang buong kababaihan sa pakikilahok sa agham, teknolohiya, engineering at matematika (STEM). Si Monsef ay ang pederal na ministro para sa parehong International Development at Women and Gender Equality (Pasahod), ang huli na kung saan ay isang pangunahing pondo ng SCWIST's Make DIVERSITY Posibleng Posibleng Project. Ang SCWIST ay kasalukuyang nasa huling taon ng tatlong taong proyekto na ito Gawing Posible ang DIVERSITY sa pamamagitan ng pakikipagtulungan nang malapit sa mga organisasyon ng STEM upang makabuo ng mga tool upang ma-access ang isang magkakaibang talento ng talento at lumikha ng mga napapabilang na kultura ng lugar ng trabaho kung saan maaaring umunlad at maunlad ang lahat.

Ang pagsali sa SCWIST ay dalawa sa aming mga kasosyo sa pagsubok sa industriya, Associated Engineering, isang pan-consulting firm ng pan-Canada, at Genome British Columbia, isang malaking organisasyon sa agham sa buhay sa BC. Pinagsama ng pulong ang isang magkakaibang grupo ng higit sa 30 kababaihan sa STEM, kabilang ang 20+ mga miyembro ng board ng SCWIST, nakaraang mga pangulo, boluntaryo at kawani. Ang mga kasosyo sa komunidad ng SCWIST na lumahok sa kaganapan ay kasama ang ISS ng BC, MOSAIC, IWS Network, IEEE-Women in Engineering and Lighthouse Labs.

Nagsisimula ang mga pambungad na pahayag sa pagbabahagi ni Pangulong Kelly Marciniw ng pagbabahagiSCWIST sa huling 38 taon habang nagtatrabaho kami upang alisin ang mga hadlang sa interes, edukasyon at karera ng mga batang babae, kababaihan at kababaihan sa STEM. Susunod ay Gawin ang Posible na Posible na Tagapamahala ng Proyekto na si Cheryl Kristiansen na nagbigay ng isang pangkalahatang-ideya ng Posible na Posible na proyekto at mga resulta hanggang sa kasalukuyan.

Gumawa ng DIVERSITY Posibleng Mga Kasosyo sa Pagsubok sa Proyekto: Si Jessica Lu mula sa Genome BC (L) at Lianna Mah mula sa Associated Engineering (R) kasama si Ministro Monsef (C)

Ang Ang DIVERSITY Posibleng Mga kasosyo sa pagsubok sa Proyekto bawat isa ay nagbahagi kung paano ang kanilang mga organisasyon ay nakayakap sa Diversity Awareness Tool, Diversity Sa pamamagitan ng Mga workshop ng Disenyo, Roadmap sa Tagumpay at ang Gawing posible platform sa online na mentoring. Ang mga kasanayan sa pagkakaiba-iba at pagsasama ay nai-embed sa mga samahang ito, kasama na kung paano nila kinukuha at isulong ang talento, pati na rin kung paano pinondohan ang mga proyekto ng pananaliksik.

Si Christin Wiedemann, isa sa tatlong pinuno ng SCWIST sa Gender Equality Network of Canada (GENC), ibinahagi sa kanya positibong karanasan kasama ang GENC pan-Canadian network ng 150 kababaihan na nagtatrabaho sa mga rekomendasyon ng patakaran upang isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian (isang programa din ang pinondohan sa pamamagitan ng WAGE). Si Maria Issa, Gumawa ng Posible Posible Project Chair, ibinahagi ang kahalagahan ng pagtingin sa mga proyekto at pananaliksik sa pamamagitan ng isang lens ng kasarian at ipinakita ang kadalubhasaan na dinadala ng kababaihan sa STEM sa paglutas ng mga pandaigdigang hamon.

Binigyang diin ng Ministro Monsef ang kahalagahan at benepisyo ng pagtatrabaho sa pakikipagtulungan - isang pokus ng SCWIST sa bagong proyekto ng SCALE na Ikonekta, Tagapagtaguyod at Pakikinabang na Pakinabang upang mapalawak ang pagkakaiba-iba ng STEM at pagpapalakas ng ekonomiya sa buong Canada. Napag-usapan din ng Ministro ang kahalagahan ng matagal na pagpapanatili ng pondo tulad ng mga pamigay na multi-year na natanggap ng SCWIST mula sa WAGE, at ang bago Pondo ng Pagkakapantay-pantay na magsasama-sama ng mga namumuhunan, philanthropist at mga organisasyon ng komunidad.

Espesyal na pasasalamat sa lahat ng sumali sa amin, sa aming WAGE Program Manager na si Barbara Lazcano, at kay Cheryl Kristiansen, sa pag-aayos ng pagkakataon na malawak na ipinagdiriwang sa social media sa pagitan ng SCWIST network at sa pamamagitan ng mga kasosyo sa komunidad. Ang isang espesyal na pasasalamat ay napupunta sa marangal na Ministro na si Maryam Monsef at ang gobyerno ng Canada para sa kanilang patuloy na estratehikong at pangmatagalang suporta ng pagsulong ng pagkakapantay-pantay sa kasarian sa Canada at sa buong mundo.